Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Hudsjukdomar > Impetigo. Svinkoppor.

Impetigo. Svinkoppor.

ICD-10: L01

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Ytlig hudinfektion, fr a i ansikte. Vanligast hos barn och ungdomar.

Orsak

Staph. aureus (90 % av fallen) och/eller betahemolytiska streptokocker gr A. Vid bullös impetigo alltid stafylokocker. Smittar via direktkontakt, framför allt dagis-/syskonsmitta.

Status

Snabbt utvecklande symtom med välavgränsade områden med vesikler samt tjocka, lite smetiga, honungsgula krustor på rodnad botten. Ofta i ansikte, runt mun och näsa, i hårbotten eller på händer. Ofta satellitlesioner. Opåverkat allmäntillstånd. Bullös impetigoform förekommer (vanligen Staph. aureus). Vattenblåsor med ren botten. Kan sitta var som helst. I sällsynta fall hos barn ger en toxinbildande Staph. aureus ”Staphyloccocal Scalded Skin Syndrome” (SSSS) med kraftigt smärtande ytlig hudavlossning – sjukhusfall.

Utredning

Typiska symtom. Odling samt resistensbestämning i oklara fall.

Differentialdiagnoser: Herpes simplex (kan ibland sekundärinfekteras med bakterier). Mykos – vanligen ringformade lesioner. Nummulärt eksem – ofta klåda.

 

Behandling

Uteslut sekundärinfektion i primär hudsjukdom såsom skabb, löss, vattenkoppor (om utbrett). Informera om smittsamhet mellan syskon, kompisar. Byt handduk och örngott dagligen.

Lokalbehandling: Krustor avlägsnas genom baddning med tvål och vatten alt Klorhexidin/Alsollösning. Eller Väteperoxidkräm. Antibiotikakräm rekommenderas inte rutinmässigt pga av risk for resistens. Där rengöring ej är tillräckligt använd salva Altargo 2 ggr/dag i 5 dagar. Undvik fusidinsyra på grund av hög resistens. Salva Bactroban endast vid MRSA (Meticillin Resistenta Staph Aureus).

Vid utbredda/progridierande förändringar, regionala adeniter liksom vid feber ges till vuxna flukloxacillin ( 1000 mg x 3 i sju dagar) alt cefadroxil 500 – 1000 mg x 2. Vid pc- allergi är klindamycin 0,3 1×2-3 alternativ. Till barn mixt cefadroxil (25-30 mg/kg/dygn fördelat på två doser) i sju dagar alt flukloxacillinmixtur (50-75 mg/kg/dygn fördelat på 3 doser) under 7 dagar. I andra hand till barn klindamycin 15 mg/kg/dygn fördelat på tre doser som även ges vid pc- allergi. 1 veckas behandling tillräcklig. Om odling visar växt av streptokocker gr A kan PcV användas – erytromycin vid pc- allergi.

Vid recidiverande impetigo misstänk Staph. aureusbärare (gör näsodling på samtliga familjemedlemmar). Sjukskriv vuxna med livsmedelsarbete, överväg sjukskrivning vid sjukvårdsarbete. Smittrisk föreligger tills det att krustor torkat in och ramlat av. Okomplicerad impetigo läker utan ärr på en vecka. Misstänk annars bakomliggande sjukdom eller penicillinasproducerande Staph aureus.

Egenvård: Tvätta barnets och samtliga familjemedlemmars händer ofta. Använd engångstvättlappar. Ej samma handduk till alla familjemedlemmar. Klipp naglar korta på barnet, undvik att pilla i sår eller i näsan. Täck såren med förband om möjligt (använd engångshandskar). Byt örngott, handdukar och kläder dagligen – tvätta vid så hög temperatur som möjligt. Rengör leksaker dagligen – undvik tygdjur. Rengör dörrhandtag och bordsytor dagligen samt andra områden som berörs ofta. Var hemma från dagis till dess såren torkat ut och sårskorporna fallit av.

Aktuella Mediciner

Cefalosporin: K/Mixt Cefadroxil.

Flukloxacillin: T Flucloxacillin. Mixt/T Heracillin.

Klindamycin: K Clindamycin. Mixt/K Dalacin.

Mupirocin: Salva Bactroban.

Penicillin: Mixt/T Kåvepenin.

Retapamulin: Salva Altargo.

Väteperoxid: Kräm Microcid.

Version:

Relaterade sjukdomar

  1. Praktisk Akut Medicin
    Impetigo. Svinkoppor
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ