Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Gynekologiska sjukdomar > Infertilitet.

Infertilitet.

Definition

>1 års regelbundet sexliv med oskyddade samlag har inte resulterat i graviditet. Primär infertilitet: aldrig varit gravid. Sekundär infertilitet: har tidigare varit gravid.

Orsak

Ovulationsstörning 20%, Tubarfaktor 20%, manlig faktor 40%, oförklarlig barnlöshet (innefattar endometrios av ringa omfattning) 15% och övrigt 5%. Myom, anatomiska förändringar, infektioner, missbruk av alkohol, medicinering med NSAID-preparat vid tidpunkten för ägglossning. Övervikt. B12-brist.

Sänkt fertilitet hos kvinnan är vanligaste orsaken till barnlöshet där chansen att bli gravid>35 års ålder är ca hälften så stor som i tjugoårsåldern. Chansen för graviditet efter 40-årsålder <10%.

Utredning

Gynundersökning, anamnes (bl. a om NSAID-preparat används mellan menstruationer- vid tiden för ägglossning). Klamydiaodling, aktuellt med cellprov? Wet smear: cervicit? Basal endokrinologi: S- FSH (follikelstimulerande hormon), S-Prolaktin och S-T4/TSH. Rubellaserologi. Ovulationkontroll om mensen är någorlunda regelbundna. LH-test (luteiniserande hormon) finns på apotek, registrerar LH-topp som föregår ovulationen med 20-40 timmar. Progesteron i serum 1 vecka före mens för kontroll av lutealfas.

Remiss till gynekolog för kontroll av äggledarpassage genom ultraljudsledd spolning av tuborna (HSS=HysteroSalpingoSonografi, ev med kontrastmedel Echovist). Detta är en enkel och närmast smärtfri undersökning som genomförs polikliniskt av gynekolog. Spermaprov. Bör även göras frikostigt vid sekundär infertilitet. Ev S-B12/S-MMA (metylmalonsyra) vid utredning av manlig infertilitet. Infektionsprover skall enl lag tas om man planerar assisterad befruktning: HTLV (Humant Tlymfotropt virus)I+II, HIV (Humant immunbristvirus), Hepatit (B+C), Syfilisserologi.

Behandling

(via gynekolog): Kausalt allt efter funnen patologi. Vid ovulationsrubbning  FSH injektioner i lågdos från mens i 1-2 veckor. Ultraljudskontroll av ovulation för bättre effekt. Ovulation utlöses med HCG injektion. Om inget resultat remitteras till IVF (=Invitrofertilisering =provrörsbefruktning). Kraftig stimulering med FSH efter nedreglering med GnRH- preparat (gonadotropt releasing- hormon). Ultraljudsledd äggaspiration, fertilisering i provrör och återföring av ett ägg efter några dagar. Stöttning av luteafasen med progesteronvagitorier.

Vid PCO (polycystiska ovarier- se detta avsnitt) kan metformin öka graviditetschansen. Fysisk träning kan normalisera hormonnivåer och blödningsmönster vid PCO.

Offentligt finansierad IVF finns i de flesta landsting. Reglerna varierar avsevärt. Oftast krävs att man inte har gemensamma biologiska barn samt åldersgräns<37 år. Alternativ är egenfinansierad IVF på privat klinik. Ingen väntetid.

Patientinformation: www.fertilitetscentrum.se, www.fertilitetsguiden.se,
www.fertility.com,

Aktuella Mediciner- specialistpreparat.

FSH: Inj Gonal-F. Inj Puregon. Inj Menopur. Inj Bravelle.

GnRH-analog: Nässpray Synarela.

HCG: Inj Ovitrelle.

Relaterade sjukdomar

  1. Gynekologiska sjukdomar
    Dysmenorré. Mensvärk.
  2. Gynekologiska sjukdomar
    Amenorré.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ