Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Influensa

ICD-10: J11

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Orsak

Influensavirus. Droppsmitta eller direktkontakt.

Symtom

Inkubationstid 1-3 dagar. Akut insjuknande med hög feber och uttalad sjukdomskänsla, frysningar, muskelvärk, huvudvärk. Ofta torr hosta efter något dygn. Feber + hosta har högst predektivt värde. Duration 3-5 dagar eller längre. I övrigt friska individer visar en självbegränsad sjukdom. Barn < 2 år kan visa slöhet, ovilja att äta, irritabilitet. Barn 2-12 år kan visa feber, magsymtom och halsont. Ofta mindre allmänpåverkan än hos vuxna. Äldre kan ha okaraktäristisk sjukdomsbild med sjukdomskänsla och ibland desorientering. Inte ovanligt med sekundär bakteriell pålagring t ex pneumoni/bronkit.

Differentialdiagnoser

Förkylning/ÖLI. Akut bronkit. Pneumoni (hosta, krepiterande rassel). Meningit (nackstelhet, kräkning, frånvaro av hosta och luftvägsbesvär). Allvarlig grupp A-streptokockinfektion (frånvaro av hosta och luftvägssymtom). Ehrlichios (”sommarfeber”; feber, huvudvärk, muskelvärk. Se avsnittet Fästingfeber i detta kapitel). Sorkfeber. Övriga infektioner som ger ”sommarfeber” med ledvärk mm- se avsnittet Sommarfeber. Denguefeber (influensaliknande bild efter utlandsvistelse i ffa Asien, Mellan- och Sydamerika, Afrikas centrala del).

Utredning

Klinisk bild. Påvisa virus – med PCR metod- på nasofarynxsekret. Stegrat CRP – kan vid kraftig influensa närma sig 100 mg/L.

Aktuella mediciner

Oseltamivir: K/Oral susp Tamiflu.

PcV: T Kåvepenin.

Zanamivir: Inhal pulver Relenza.

Behandling

Symtomatisk: Vila, rikligt med dryck, febernedsättande (paracetamol). Vid komplikation med bakteriell infektion som pneumoni, otit ges PcV.

Vid typisk klinik, lokal pågående verifierad influensaepidemi och efter uteslutande av annan allvarlig infektion kan antiviral terapi med Tamiflu eller Relenza övervägas som då sätts in inom 48 -men helst inom 12- timmar efter sjukdomsdebut. Tamiflu sannolikt effektivast, kombinationsbehandling har sämre effekt. Preparaten har begränsad effekt – minskar sjukdomsdurationen med i genomsnitt en dag. Övervägs ffa till medicinska riskgrupper (se nedan) och till de med svår influensa med allvarliga och sjukhuskrävande symtom redan inom 48 timmar. Även när effekt av influensavaccinering ej hunnit uppnås (14 dagar efter vaccination). Se FASS för barn o ungdomar. Kan ges såväl till vaccinerade som ovaccinerade.

Bättre effekt ju tidigare det sätts in- preparaten kan sättas in även efter 2 dygn till patienter med allvarlig sjukdom som kräver sjukhusvistelse eller till gravt immunsupprimerad patient.

Förebyggande: Influensavaccination rekommenderas ffa till personer över 65 år samt till medicinska riskgrupper: patienter med hjärt-lungsjukdomar- ffa hjärtsvikt resp nedsatt lungfunktion inkl astma. Även de med andra kroniska sjukdomar som instabil diabetes mellitus, gravt nedsatt immunförsvar, kronisk lever- eller njursvikt, extrem fetma (BMI > 40), neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen, neuromuskulära funktionshinder hos barn, gravida kvinnor inkl 2 veckor post- partum. Förebyggande behandling kan övervägas vid influensautbrott på t ex sjukhus/sjukhem.

Det tar 2 veckor att utveckla skydd efter vaccination. Ny vaccination krävs inför varje influensasäsong, förändrade stammar. Separat vaccin som ges förebyggande mot fågelinfluensa.

Profylax med oseltamivir eller zanamivir kompletterar men ersätter inte vaccination. På sjukhus/äldreboende till alla (såväl vaccinerade som ovaccinerade) upp till 14 dagar efter det första fallet av verifierad influensa eller till 7 dagar efter sista konfirmerade fallet. Har god profylaxeffekt, 70-90 %. Minskar sjukhusinläggningar och dödsfall. Kan även övervägas i familjer med riskindivid liksom till postexpositionsprofylax till riskindivid där vaccinationsskydd inte hunnit utvecklas (2 veckor). Övervägs även till patient på sjukhus som sannolikt blivit utsatt för influensasmitta liksom till ovaccinerad sjukhuspersonal som erbjuds vaccination + oseltamir alt zanamivir.

Fördjupning: Läkemedelsverkets hemsida (workshops):

www.lakemedelsverket.se

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ