Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Rörelseorganens sjukdomar > Kalkaxel. Peritendinitis calcarea.

Kalkaxel. Peritendinitis calcarea.

ICD-10: M 75.3

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Se även avsnittet Impingementsyndrom i detta kapitel.

Definition

Kalkutfällning i eller omkring senorna i rotatorkuffen, oftast supraspinatussenan. Finns i såväl akut som kronisk form.

Orsak

Akuta formen kan debutera efter överansträngning. Kroniska formen har okänd orsak men är sannolikt delfenomen i degenerativ process i rotatorkuffen.

Enligt en teori uppstår den mest akuta smärtan då kapseln kring kalkhärden blivit utspänd och är på väg att brista. En plötslig lindring kan upplevas vilket då skulle mosvaras av att kapslen brister och trycket i härden släpper.

Symtom

Den drabbade är oftast i åldern 40-60 år. Akuta formen: Oftast akut debut med intensiv smärta som omöjliggör all aktivitet med armen och förhindrar sömnen. Kroniska formen uppvisar smärta, svårighet att ligga på drabbade sidan och rörelseinskränkning; mest i form av inskränkt abduktion med svårighet att kamma sig, knäppa BH- bandet etc.

Status

Akuta formen uppvisar en rejält smärtpåverkad pat som håller armen längst sidan och skyddar axeln med andra handen. Smärtan gör axeln mycket svårundersökt. Kroniska formen uppvisar bild som rotatorkuff/impingementsyndrom (se avsnittet ovan).

Utredning

Klinisk diagnos. Plötsligt påkommen intensiv, brännande smärta i axel utan trauma är med all sannolikhet kalkaxel. Röntgen visar förkalkning. Ultraljud kan visa förkalkning och senförtjockning.

Den kroniska varianten är del i ett rotatorkuff/impingementsyndrom.

Fördjupning

Läkartidningen nr 6 2013; ABC om axelsmärta.

Patientinforation: Vårdguiden www.1177.se

Aktuella Mediciner

Kortison: Inj Depo-Medrol. Inj Depo-Medrol cum lidocain. Inj Lederspan.

NSAID: T Diklofenak. T Ibuprofen. T Naproxen. T Orudis Retard.

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Paracetamol + kodein: T Citodon. T Panocod.

Behandling

Kortisoninjektion, gärna med smärtstillande (försök först aspirera kalkutfällning- lyckas dock mycket sällan, då kalkens konsistens är som hård tandkräm). En effekt av punktion är en öppning av kapseln, som lättar trycket i härden enl. ovan. Analgetika, NSAID (gärna i kombination). Sjukgymnastik.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ