Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Mag- Tarmsjukdomar > Koloncancer. Tjocktarmscancer. Rektalcancer.

Koloncancer. Tjocktarmscancer. Rektalcancer.

ICD-10: Koloncancer C18-P, Rektalcancer C20-P

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Orsak

Ökande cancerform i ”välfärdsländer”; troligen pga lågt fiberinnehåll i kost, lång tarmpassagetid, mycket fet stekt/grillad mat och minskad fysisk aktivitet. Ökad risk vid inflammatoriska tarmsjukdomar. Ärftlighet. Kolorektalcancer är den vanligaste cancerformen i Sverige efter bröst- och prostatacancer. Troligt att regelbunden fysisk aktivitet och ev NSAID kan ha en skyddande effekt.

Symtom

Cancer i högerkolon är ofta tyst med debut av anemi och nedsatt allmäntillstånd. Cancer i vänsterkolon (vanligast) debuterar ofta med förändrade avföringsvanor (ev med blödning och/eller slem). Debut kan ske i form av ileusbild. Cancer i rektum avslöjar sig i ca 30 % av fallen med slembildning och täta trängningar till tarmtömning.

Differentialdiagnos: Divertikulos, Obstipation, IBS, Inflammatorisk tarmsjukdom.

Utredning

Nytillkommet förändrat avföringsmönster hos patient över 50 års ålder är klar indikation för utredning liksom melena -anemi. Buk- och rektalpalpation, F-Hb x 3-6 (mycket bra för screening, bör vara humanspecifikt och därmed minska antalet falskt positiva värden pga kostfaktorer), rektoskopi, koloskopi alt CT-kolografi.

Behandling: Kirurgremiss. Tidig diagnos innebär god prognos.

Fördjupning

Socialstyrelsen; Nationella riktlinjer för kolorektalcancersjukvård 2007 (uppdatering till 2013); www.socialstyrelsen.se

Nationellt vårdprogram; Kolorektalcancer, www.cancercentrum.se

Patientinformation: Vårdguiden; ww.1177.se

Patientversion nationella riktlinjer:

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-114-52

Patientförening: Mag och tarmförbundet, www.magotarm.se, tfn: 08-642 42 00.

Riksförbundet för stomi och reservoaropererade, www.ilco.nu,

tfn: 08-546 405 20.

Behandling

Kirurgremiss. Tidig diagnos innebär god prognos.

 

Fördjupning: Socialstyrelsen; Nationella riktlinjer för kolorektalcancersjukvård 2007 (uppdatering till 2013); www.socialstyrelsen.se , Nationellt vårdprogram; http://www.ocsyd.se/VP-verksamhet/

Gastrointest%20ca/Vardprogr_Kolorektal-cancer081120.pdf

 

Patientinformation: Sjukvårdsrådgivningen; ww.1177.se

Patientversion nationella riktlinjer:

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-114-52

Patientförening: Mag och tarmförbundet, www.magotarm.se, tfn: 08-642 42 00.

Riksförbundet för stomi och reservoaropererade, www.ilco.nu,

tfn: 08-546 405 20.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ