Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Konjunktivit. Bindhinnekatarr

Konjunktivit. Bindhinnekatarr

ICD-10: H10

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition: Inflammation av ögats bindhinna.  

Orsak

Allergi, virus, klamydia eller bakterier kan orsaka konjunktivit. Anamnesen samt status ger ofta bra vägledning. Symtom/Status: Allergisk konjunktivit är oftast bilateral och karaktäriseras av klåda, rodnad, skavkänsla och tårflöde. Viruskonjunktivit är oftast bilateral och ger mer uttalad skav och rodnad, ibland synpåverkan ffa i form av ljuskänslighet. Bakteriell konjunktivit kan initialt vara ensidig sedan bilateral med uttalad kärlinjektion, mest uttalad perifert samt på insidan av ögonlock. Varig sekretion. Igenklibbade ögonlock på mornarna. 

Differentialdiagnos

Keratait, irit, främmande kropp. 

Utredning

Om kontaktlins-patient alltid färgning för att utesluta keratit - inte ovanligt med pseudomonas (kan smälta ner kornea på cirka ett dygn). Vid misstanke på klamydakonjunktivit alltid odling med skrapning under ögonlocket och per oral behandling.

Behandling

Allergisk konjunktivit: Lokal behandling med natriumkromoglikat. Vid bristande effekt väljs antihistaminika eventuellt i kombination med peroralt antihistamin. Viruskonjunktivit: Kausal behandling saknas, men tårsubstitut kan vara av värde i symtomlindrande syfte.

Kontaktlinspatient ges Ciloxan eller Oftaquixdroppar. Klamydiakonjunktivit: Peroral behandling med erytromycin eller tetracyklin efter odlingssvar. Bakteriell konjunktivit: I första hand tvättning ljummet vatten, Flertalet akuta infektiösa konjunktiviter läker utan antibiotikabehandling, Antibiotikadroppar/salva minskar smittrisken och påskyndar ev. utläkningen. I första hand används fusidinsyra (vid misstanke stafylokockinfektion), i övriga fall kloramfenikol.

 

Aktuella Mediciner

Natriumkromoglikat: Ögondroppar Lomudal

Antihistamin

Ketotifen: Ögondroppar Zaditen.

Desloratadin: Mixt/T Aerius, T Desloratadin.

Loratadin: Sirap/T ClaritynT Loratadin.

Antibiotika

Ciprofloxacin: Ögondroppe/ ögonsalva Ciloxan.

Fusidinsyra: Ögonsalva Fucithalmic.

Kloramfenikol: Ögonsalva Chloromycetin, Ögondroppar Kloramfenikol CCS.

Levofloxacin: Ögondroppar Oftaquix.

Tårsubstitut

Ögondroppar Artelac. Ögondroppar Isopto-Plain.

Ögondroppar Oculac.

Ögonsalva: Occulentum simplex.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ