Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Rörelseorganens sjukdomar > Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Kotfraktur. Kotkompression.

Lumbago. Ont i ryggen. Rygginsuffciens. Ryggsmärta. – Kotfraktur. Kotkompression.

ICD-10: T 08,9 (UNS) Ländfraktur: S 32,0 Bröstfraktur: S 22, 0

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Se även avsnittet Osteoporos i kap Endokrina sjukdomar.

 

Orsak: Osteoporos. Trauma. Dessa förekommer ofta i kombination. Inflammation eller infektion i kota. Maligniteter med primära tumör eller metastaser, ff.a. bröst- och prostatacancer. Vid dessa cancerformer kan också den östrogenhämmande behandlingen ge upphov till skörare skelett.

 

Symtom: Akut insättande smärta. Denna är oftast långvarig (ibland > 1 år) och medför betydande nedsättning av funktion och livskvalitet. Thorakala kotfrakturer har sämst prognos avseende smärtans duration.

 

Differentialdiagnoser

Lumbago/ischias, aortaaneurysm, akut buk, pyelonefrit, gall/njurstensanfall.

 

Utredning: Anamnes: Grad av trauma? Riskfaktorer för osteoporos? (se detta avsnitt vid utredning mätning av bentätheten (DXA)). Tidigare ryggsmärta? Misstanke på malignitet? Mb Bechterew?

 

I praktiken ofta slätröntgen. Denna metod är dock osäker varför CT alt. MRT skall till vid neg. resultat av slätrtg och kvarstående klinik.

Behandling

Analgetika där lågdos opioider kan vara ett alternativ. Gånghjälpmedel. Lågdos- opioid ger till äldre patient ofta påtagliga biverkningar varför stark opioid i lågdos där ofta är bättre; börja med ex v Dolcontin 5-10 mg x 2, VB upptrappning efter några dagar. Ev veckoplåster Norgesic. Palexia kan vara alternativ. Vid opioid ges även obstipationsprofylax; ex v Forlax + vb Cilaxoral. Om stark smärta inläggning.

Ev. farmaka mot benskörhet + övriga åtgärder för att förhindra ny fraktur (se avsnitt Osteoporos). Vid långvarig och handikappande smärta ev remiss ortopedklinik för ställningstagande till operativt ingrepp i form cementinjektion i kotan via perkutan vertebroplastik alt. ballongkyfoplastik. Behandlingen omdiskuterad- inte givet bättre än icke- -kirurgisk behandling (smärtstillning, mobilisering, sjukgymnastik). Behandlingen kan i det enskilda fallet vara klart smärtstillande men p g a okända långtidseffekter liksom f ö bristande vetenskapligt underlag rekommenderas den generellt inte. Osteoposfraktur i sacrum kan behandlas via stabiliserande sacroplastik. Kotfraktur/-kompression hos Mb Bechterew- pat är i princip alltid ostabil; operation!

Taggar: ,
Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ