Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Blodsjukdomar > Kronisk lymfatisk leukemi. KLL.

Kronisk lymfatisk leukemi. KLL.

ICD-10: C91

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Okontrollerad tillväxt av s k B-lymfocyter. Dessa maligna celler orsakar hämning av immunsystemet, nedsatt funktion av benmärgen och kan ansamlas i blod, benmärg, lymfkörtlar, mjälte och CNS. Finns även som andra former t ex T-lymfocyttyp. Drabbar ffa medelålders – äldre personer. Vanligaste leukemin.

Orsak

Okänd, viss hereditet.

Symtom

I de allra flesta fall har patienten inga symtom då sjukdomen upptäcks. Trötthet, matleda, anemi, viktnedgång, nattliga svettningar, ansträngningsdyspne och fyllnadskänsla i buken (stor mjälte och/eller stor lever) eller palpabla lymfkörtlar kan dock förekomma.

Diagnos: Upptäcks ofta accidentellt pga leukocytos (lymfocytos- > 5×109/L) eller asymtomatisk lymfkörtelförstoring. Benmärgsundersökning visar > 30 % lymfocyter.

Differentialdiagnos: Lymfom.

Utredning

Hb, LPK, Diff, TPK, Retikulocyter, Elfores,

 

Behandling

Remiss till medicin-, hematolog- eller onkologklinik för kompletterande provtagning med märgundersökning, typning och ställningstagande till behandling. OBS att diagnosen går att fastställa med ”immunfenotypning” av perifert blod. Sjukdomen kan inte botas, men har ofta ett stillsamt förlopp med ibland mycket lång överlevnad. Behandlas endast vid symtom och då med cytostatika eller monoklonala antikroppar.

En KLL som ej är behandlingskrävande – eller efter avslutad behandling – följs med fördel i primärvården. Lymfocytosen i sig kräver inte behandling. KLL- pat är immundefekt – ökad risk för luftvägsinfektioner, bältros, septikemier.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ