Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Mag- Tarmsjukdomar > Laktosintolerans. Hypolaktasi.

Laktosintolerans. Hypolaktasi.

ICD-10: E73

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Laktasbrist, oförmåga/nedsatt förmåga att bryta ner laktos/mjölksocker (till glukos + galaktos).

Tillståndet definieras inte som sjukdom utan är en naturligt förekommande variation i laktasaktiviteten i vuxen ålder.

Orsak

Primär laktosintolerans vanligast (få länder förutom norra Europa där vuxna klarar av mjölk). I grunden tål alla laktos som nyfödda, vid primär laktosintolerans avtar laktasaktiviteten succesivt från 2-3 års ålder, och är nedsatt resten av livet. Sekundär laktosintolerans är vanlig efter tarminfektion. Även vid t ex celiaki, gastroenterit, strålning, alkohol. Laktasaktiviten kan återhämtas om orsaken till den sekundära intoleransen tas bort. Laktosintoleransen på individnivå en dosfråga.

Symtom

Uppkördhet med gaser, knipsmärtor och ofta diarré. Debut i alla åldrar.

Differentialdiagnoser

Celiaki, komjölksallergi, infektiösa och inflammatoriska tarmsjukdomar, IBS, dyspepsi.

Utredning

Anamnes + symtomlindring vid laktosreduktion och återkommande besvär vid provokation är tillräckligt för att fastställa diagnosen.

Diagnosen kan verifieras med laktosbelastning (flack glukoskurva (alt vätgasutandningstest) och subjektiva besvär). OBS utför ej laktosbelastning på diabetiker. Ev prova laktosfattig kost och därefter provokation med 1/2 liter mjölk (förbättring resp. försämring).

Primär -ärftlig- laktosintolerans kan fångas in via genotypning av patient-DNA, baserad på PCR-teknik. (Prov i helblod, B-Laktostolerans DNA- diagnostik begär ”DNA-MCM6-genotyp” eller ”Adult hypolaktasi- genotypning”). Man kan med detta test se om hereditet för laktosintolerans föreligger men ej om förvärvad intolerans finns. Testet kan ev användas som komplement till reduktion- provokation. Testet är utvärderat för pat med nordeuropeiskt ursprung. Även möjligt med andningstest och tunntarmsbiopsi.

Självtest för laktosintolerans finns att köpa på Apoteket.

Vid komjölksallergi görs pricktest eller RAST. Inte alltid entydig bild labmässigt, varför diagnosen är klinisk och även här baseras på elimination/provokation.

 

Behandling

Kostföreskrifter, laktosfattig/laktosfri kost. Om inte förbättring tänk på differentialdiagnoserna.

I första hand undviks mjölk, fil, glass. Den mängd laktos man tål är individuell men ofta tolereras yoghurt, smör. Ost lagrad mer än tre månader brukar gå bra; i praktiken är butikernas hårda ostar lagrade så länge. Laktosintag i samband med måltid/annan föda brukar minska symtomen. Den lilla mängd laktos som finns i vissa läkemedel saknar klinisk betydelse; det är ytterst få som ej klarar liten mängd laktos. Låglaktosprodukter finns.

Ev laktas som finns i beredningar som Laktasin, Laktaid, Laktrase. Receptfritt – kan förskrivas på livsmedelsanvisning till barn under 16 år och tas vid måltid innehållande laktos. (Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 1997:13 och LVFS 2001:1 [+ bilaga 1] om förskrivning av vissa livsmedel)

Patientinformation: Vårdguiden. www.1177.se

Version:

Relaterade sjukdomar

  1. Mag- Tarmsjukdomar
    Diarré.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ