Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Lungcancer.

ICD-10: C34

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Symtom

Hosta, svettningar, andnöd, bröstsmärtor, pip i bröstet, hemoptys, avmagring, aptitlöshet, trötthet, svaghetskänsla, feber, tromboembolier, ledbesvär, trumpinnefingrar, urglasnaglar, neuropati, myastent syndrom, endokrina symtom, hyperkalcemi, Cushing, SLE, bindvävssymtom, heshet, sväljningsbesvär, vena cava superiorsyndrom, pleurasmärtor, skelettsmärtor, neurologiska symtom, lymfkörtelförstoring, hudmetastaser. Vanligen rökare. Ibland debut med diffusa svårtolkade symtom – och ibland inte setts initialt på lungröntgen. Dålig prognos.

Utredning

Lungröntgen. Kontrollröntgen eller DT lungor vid misstanke ffa hos pat över 40 år och rökare. SR, S-Ca.

 

Orsak

Mykoplasma pneumoniae; bakterie utan cellvägg.

Symtom

Inkubationstid 2-3 veckor. Initialt influensaliknande symtom med faryngit. Torrhosta, måttlig feber, huvudvärk. Ofta liknande symtom i omgivningen.

Under 1-2 veckor successivt ökande symtom (till skillnad från pneumokockpneumoni). Drabbar alla åldrar. Generellt milt förlopp med spontanläkning. Svår sjukdomsbild förekommer med polyartrit och nervpåverkan, inklusive perifer neuropati och meningoencephalit.

Differentialdiagnos: Chlamydia pneumoniae (TWAR). Kliniska bilden likartad.

Utredning

Anamnes. Auskultation och ev lungröntgen. Påvisas via PCR- metodik. SR kan vara endast lätt förhöjd. LPK normalt till lätt förhöjt. Serologi positivt endast i 30-40% av fallen; IgM-topp 2-4 veckor efter symtomstart. Köldagglutininer (den vanliga sänkan (SR) ställs i kylskåp +4°C, är positiv vid utvecklande av precipitat) påvisas i ca 50% av fallen. Positivt utfall är i sig inte ett bevis för mykoplasma.

 

Behandling

Om misstänkta förändringar: Remiss lungklinik.

Mykoplasmapneumoni. ICD-10: J18.-P

Nästan alla patienter tillfrisknar spontant. Vid allmänpåverkan/långdragna förlopp behandlas med tetracyklin (ej under 12 år) eller erytromycin (doxycyklin 0,1g 2x1xI- sedan 0,1g 1x1xVI, erytrocyklin 250 mg 2x2xVII).

Bronkiter förorsakade av mykoplasma skall inte behandlas med antibiotika.

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Erytromycin: K Ery-Max.

Tetracyklin: T Doxyferm.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ