Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Blodsjukdomar > Malignt lymfom. Lymfom, malignt.

Malignt lymfom. Lymfom, malignt.

ICD-10: Hodgkin lymfom: C81.9 Non-Hodgkin lymfom: C85.9x

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Malignitet i lymfatisk vävnad. Indelas i Hodgkins lymfom och Non Hodgkin lymfom.

Non-Hodgkin lymfomen är en vanlig malignitet och delas grovt in i aggressiva (högmaligna) resp indolenta (lågmaligna) lymfom. Inom dessa grupper finns dessutom ett flertal undergrupper.

Orsak

Hodgkins lymfom: Oklart, möjligen rubbning i immunförsvaret och koppling till virusinfektion. Även orsaken till Non-Hodgkin lymfomen är oklar men liksom vid akut leukemi har man funnit ett antal genetiska avvikelser som synes ha betydelse för onkogenesen. Sjukdomen ses ofta som sekundär malignitet efter tidigare cytostatikabehandling eller vid kronisk immunosuppressiv behandling. Viss hereditet ökar med ökande ålder – men alla åldrar drabbas.

Symtom

Initialt symtomfattig. De första symtomen misstolkas ofta som en vanlig infektion. Så småningom noteras en hård (vindruvekonsistens), förstorad lymfkörtel som ofta sitter på halsen eller subklavikulärt. Hodgkin ger oftare tidiga symtom. Om feber, trötthet, nattliga svettningar, nedsatt aptit och viktnedgång tyder det i regel på spridd sjukdom (vanligare vid Non-Hodgkin).

Differentialdiagnos: Infektioner inkl HIV, metastas, sarkoidos.

Diagnos: Biopsi från förstorad körtel (OBS Hel körtel, EJ finspets). CT hals, torax, buk.

Utredning

Anamnes och status. Lab: Hb, SR, CRP, diff, LPK, TPK, PK, APTT, P-glukos, S-Ca, S-albumin, ASAT, ALAT alkaliska fosfataser, LD, S-Na, S-K, P-elfores, S-urat, S-kreatinin. Urinsticka.

 

Behandling

Vid minsta misstanke om malignt lymfom skall patienten remitteras till hematolog för vidare utredning, typ- och stadieindelning samt behandling.

Hodgkin lymfom: Cytostatika under begränsad tid. De allra flesta patienter botas.

Lokaliserade högmaligna Non-Hodgkin lymfom kan numera också botas med hjälp av strålbehandling samt cytostatikabehandling under kortare tid.

Lågmaligna Non-Hodgkin lymfom har ofta ett stillsamt förlopp under en längre tid. De kan i regel ej botas men kan oftast hållas under kontroll med hjälp av cytostatika. Blir sjukdomen mer aggressiv kan det bli aktuellt med högdos cytostatikabehandling inkl autolog blodstamcellstransplantation.

Många av lymfomen behandlas idag med en kombination av cytostatika och monoklonala antikroppar.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ