Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Neurologiska sjukdomar > Medvetslöshet. Koma. Coma.

Medvetslöshet. Koma. Coma.

ICD-10: R40

Orsaker

Kom ihåg ”MIDAS” (= Meningit, Intox, Diabetes, Andningsingsinsufficiens, Stroke). Även: subaraknoidal-, epidural- eller subduralblödning, skalltrauma, status epileptikus, postiktalt koma efter epilepsi, cerebral abscess, hjärntumör, myxödemkoma, hypoglykemi, hyperkalcemi, hyponatremi, leversvikt, arytmi, aspiration, hyperventilation, intoxikation.

Status

Tecken på skalltrauma? Stickmärken? Tungbett? Neurologstatus inkl bedömning av nackstelhet, puls, bltr, pupillreaktioner.

Utredning

Puls, blodtryck, EKG. Hb, LPK, P-glukos, S-Na, S-K, S-Ca, S-Kreatinin, T4/TSH, syrabasstatus, U-ketoner. Ev lumbalpunktion, ev CT hjärna.

Behandling

Fria luftvägar, framstupa sidoläge, fri venväg. Syrgas. Behandling av den specifika orsaken till medvetslösheten. Vid koma av oklar anledning övervägs alltid hypoglykemi. Var beredd att ge glukos (30% glukoslösning 30-50 ml iv) alternativt Glukagon (1mg sc eller im).

Vid behov kontakta Giftinformationscentralen 112 eller 08- 736 03 84 el 08-517 747 42 Dessa telefonnummer är för brådskande fall för vården, www.giftinformationscentralen.se

Relaterade sjukdomar

  1. Praktisk Akut Medicin
    Medvetslöshet. Koma.Coma
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ