Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Meningit. Encefalit. Meningoencefalit. Hjärnhinneinflammation

Meningit. Encefalit. Meningoencefalit. Hjärnhinneinflammation

ICD-10: G03.9 (ospecificerad meningit)

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Orsak

Bakteriell infektion: ff.a. meningokocker, pneumokocker och haemofilus influenzae. Virusinfektioner: TBE, herpes, varicella-zoster och enterovirus. Hos immunosupprimerad patient även svampinektioner.Neuroborrelios: se rubriken Borreliainfektion. 

Symtom

Feber, huvudvärk, nackstyvhet, illamående, allmänpåverkan med medvetandesänkning. Motorisk oro, kramper. Virusmeningiter har ett långsammare och mildare förlopp än de bakteriella. 

Status

Nackstelhet, allmänpåverkan ev fokal neurologi (ff.a. vid herpesgenes).Petekiala blödningar är ett starkt varningstecken och ger en stark misstanke på meningokockinfektion – denna kan utvecklas snabbt och har en hög mortalitet. 

Utredning

Lumbalpunktion med odling.

Behandling

Akut kontakt med -och transport till- infektionsklinik. Fri venväg, ta ställning till syrgas, och ev. kortisoninjektion. Vid misstanke om meningokockagens eller annan bakteriell agens insättes omgående antibiotika i.v (Zinacef). Vid virusrinfektion insätts antiviral terapi på sjukhus. Krampanfall behandlas med diazepam i injektion eller klysma.

 

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Cefuroxim: Inf Zinacef.

Infusionsvätska

Ringer-Acetat.

Bensodiazepin

Diazepam: Inj/Klysma Stesolid.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ