Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Beroendetillstånd > Missbruk/Beroende – Centralstimulantia

Missbruk/Beroende – Centralstimulantia

ICD-10: ICD-10: F15.1, F15.2 DSM IV:305.70, 304.40

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Hit räknas koka och kokain, syntetiska droger som amfetamin samt Khatdroger. MDPV (3,4- metylendioxipyrovaleron; ”monkey dust”, ”kannibaldrogen”, ”badsalt”) har visat sig mkt farlig, svårdoserad och svårhanterlig.

Symtom

Kroppsliga tecken: Stora vidgade pupiller, förhöjd kroppstemperatur och svettningar, muntorrhet, snabb och ofta oregelbunden puls, vid höga doser kramper och epileptiska anfall, stereotypa beteenden, t ex planlös städaktivitet (”städnoja”), rastlöshet med svårigheter att sitta stilla.

Psykiska tecken: I princip alla droger i denna grupp ökar vakenheten och minskar aptiten. Typiska amfetamineffekter är: Upplevelse av skärpt sinnesförmåga, minskat sömnbehov, minskad aptit, uppspelthet, pratsamhet och rastlöshet, hjärtklappning och höjd kroppstemperatur, avtrubbning av omdömet och minskade hämningar, stegrat sexbegär. ”Nervighet” irritabilitet, tankeflykt med osammanhängande tal (av manisk karaktär), oro, ångest och agitation samt förvirring, i svårare fall paranoida psykoser. Efter långvarigt missbruk: Kraftig avmagring, ryckighet i motoriken, tandlossning, karies och spräckta tänder.

Abstinenssymtom: Trötthet och utmattning, muskelsmärtor, darrningar, svettningar.

Differentialdiagnos

Schizofreni.

 

Behandling

Remiss till narkotikapoliklinik/motsvarande. Vid abstinens kan bensodiazepiner användas. Vid amfetaminutlöst psykos undviks neuroleptika som har blodtryckssänkande effekt.

Uppmärksamhet på om där finns en bakomliggande ADHD- störning som ”egenmedicineras” med amfetamin. Behandling med centralstimulantia hos dessa barn och ungdomar kan minska/ avsluta pågående narkotikamissbruk. Remiss barnmedicinsk klinik alt psykiater.

Patientinformation: Anonyma narkomaner, tfn: 0771-138000.

www.nasverige.org

Föräldraföreningen mot narkotika, tfn: 08-642 06 50. www.fmn.org.se

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ