Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Beroendetillstånd > Missbruk/Beroende

Missbruk/Beroende

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Kort Sammanfattning av behandlingsavsnittet (alkohol):

*Vid missbruk fungerar information + engagerad uppföljning, inkl GT/CDT el PEth.

*Vid beroende som ovan + AA/Minnesota- behandling.

*Farmakologiskt fungerar Antabus bäst innan stabil nykterhet uppnåtts. Kräver motiverad patient. Övriga farmaka har i praktiken rätt måttlig effekt.

Definition

Missbruk är när man upprepat ställer till det för sig pga en drog. Beroende är när den egna viljan inte längre räcker för att styra intaget.

Missbruk (DSM-IV):

Minst ett av följande kriterier under en och samma 12-månadersperiod:

1. Upprepat substansbruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller hemmet.

2. Upprepat bruk i situationer där det medför betydande risker för fysisk skada, exempelvis rattfylla.

3. Upprepade drogrelaterade problem med rättvisan (”lagen”).

4. Fortsatt bruk trots återkommande problem av social natur pga drogeffekterna.

5. Symtomen har aldrig uppfyllt kriterierna för beroende av aktuella substansen, se nedan.

Beroende (DSM-IV):

Minst tre av följande kriterier under en och samma 12-månadersperiod:

1. Tolerans, endera behov av påtagligt ökad mängd för att nå effekt eller minskad effekt vid fortgående bruk.

2. Karaktäristiska abstinenssymtom eller fortgående bruk för att hindra sådana.

3. Drogen används i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs. Kontrollförlust.

4. Stark längtan, frekventa tankar runt drogen. ”Drogsug”.

5. Viktiga sociala aktiviteter påverkas/försummas.

6. Bruket fortgår trots vetskap om skadeeffekterna.

Orsak

I hög grad ärftligt. Ofta okänd orsak men uppmärksamhet på ev bakomliggande ADHD- störning (dessa har ett ”snabbaktiverat” cerebralt belöningssystem- predisponerar så långt för beroendeutveckling). Antisocial personlighetsstörning.? Primär ångestproblematik?

Fördjupning

Se SBU-rapport nr 156/I och 156/II ”Behandling av alkohol och

narkotikaproblem”. (2001) www.sbu.se

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ