Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Barnets sjukdomar > Mässling. Morbilli.

Mässling. Morbilli.

ICD-10: B05

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Orsak

Mässlingvirus. Inkubationstid: 7 – 18 dagar.

Symtom

Barnet får stigande eller bifasisk feber upp till 40°C. Under dygn 3-4 debuterar storfläckigt, erytematöst exantem som successivt blir sammanflytande. Snuva, hosta, ljusskygghet, konjunktivit, huvudvärk, ont i svalget. Efflorescenserna är rödbleka eller purpurröda makulopapler med ibland petekialt inslag. Börjar i hårfäste, sedan ansikte, hals och fortsätter nedåt. Generalisering inom 3 dygn. Sammanflyter. Efter 3-4 dagar rödbrun skiftning och sedan fin fjällning, dock inte på händer och fötter. Barnet blir trött, ibland illamående och får konjunktivit. I munhålan kan Kopliks fläckar ses. Dessa är små, klarröda prickar med en vitblå punkt i mitten. Börjar cirka 2 dygn före utslag, sprids över kind- och läppslemhinna. Flyter samman till ”saltkorn på röd matta”. Försvinner på andra dygnet. Sjukdomen är numera tämligen ovanlig pga den allmänna vaccinationen (MPR) sedan 1982; vaccination vid 18 månaders ålder och i årskurs 2 i skolan. Observans utrikesfödda/ flyktingar där vaccinationen kan vara bristfällig.

Smittsamhet: Mycket hög smittsamhet. Mässlingvirus utsöndras med andningsluften och sprids som aerosol. Smittar via luftvägar (inandning), ögonens slemhinnor eller direktkontakt. Smittar från 1 vecka efter det andra personen smittats t o m tre dagars feberfrihet. Livslång immunitet. Barn mellan 6 – 18 mån ålder saknar skydd och är mottagliga. Förebyggande behandling (vaccin/gammaglobulin) kan ges till icke immuna individer.

Post expositionsvaccin inom 48-72 timmar vb. Barn 12-18 mån bör vaccineras med MPR inför utlandsresa.

Komplikationer: Otit och pneumoni. Om encefalitmisstanke (1/1000), akutremiss till sjukhus.

Fördjupning

www.folkhalsomyndigheten.se

Behandling

Vid misstanke, kontakta infektionsklinik. Symtomatisk behandling. Hemma från förskolan 10-14 dagar. Anmälningspliktig sjukdom.

Version:

Relaterade sjukdomar

 1. Praktisk Akut Medicin
  Mässling. Morbilli
 2. Praktisk Akut Medicin
  Tredagarsfeber. Exanthema subitum
 3. Praktisk Akut Medicin
  Påssjuka. Parotit
 4. Praktisk Akut Medicin
  Röda hund. Rubella
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ