Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Andningsvägarnas sjukdomar > Mycoplasmapneumoni

Mycoplasmapneumoni

ICD-10: J18.-P

Orsak

Mykoplasma pneumoniae; bakterie utan cellvägg.

Symtom

Inkubationstid 2-3 veckor. Initialt influensaliknande symtom med faryngit. Torrhosta, måttlig feber, huvudvärk. Ofta liknande symtom i omgivningen.

Under 1-2 veckor successivt ökande symtom (till skillnad från pneumokockpneumoni). Drabbar alla åldrar. Generellt milt förlopp med spontanläkning. Svår sjukdomsbild förekommer med polyartrit och nervpåverkan, inklusive perifer neuropati och meningoencephalit.

Differentialdiagnos: Chlamydia pneumoniae (TWAR). Kliniska bilden likartad.

Utredning

Anamnes. Auskultation och ev lungröntgen. Påvisas via PCR- metodik. SR kan vara endast lätt förhöjd. LPK normalt till lätt förhöjt. Serologi positivt endast i 30-40% av fallen; IgM-topp 2-4 veckor efter symtomstart. Köldagglutininer (den vanliga sänkan (SR) ställs i kylskåp +4°C, är positiv vid utvecklande av precipitat) påvisas i ca 50% av fallen. Positivt utfall är i sig inte ett bevis för mykoplasma.

Behandling

Nästan alla patienter tillfrisknar spontant. Vid allmänpåverkan/långdragna förlopp behandlas med tetracyklin (ej under 12 år) eller erytromycin (doxycyklin 0,1g 2x1xI- sedan 0,1g 1x1xVI, erytrocyklin 250 mg 2x2xVII).

Bronkiter förorsakade av mykoplasma skall inte behandlas med antibiotika.

Aktuella mediciner

Antibiotika

Erytromycin: K/ oral susp Ery-Max.

Tetracyklin: T Doxyferm.

Relaterade sjukdomar

 1. Praktisk Akut Medicin
  Mykoplasmapneumoni
 2. Andningsvägarnas sjukdomar
  Chlamydophila-infektion. TWAR. Chlamydia pneumoniae. Klamydiapneumoni.
 3. Andningsvägarnas sjukdomar
  Pneumoni. Bronkopneumoni. Lunginflammation.
 4. Andningsvägarnas sjukdomar
  Ornithos. Papegojsjuka.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ