Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Blodsjukdomar > Myelom. Myelomatos. Multipelt myelom. M- komponent.

Myelom. Myelomatos. Multipelt myelom. M- komponent.

ICD-10: C90.0

Definition

Karaktäriseras biologiskt av en långsamt ökande infiltration av maligna antikroppsbildande plasmaceller i benmärgen. Medelålder vid diagnos 70 år.

Orsak

Okänd. B-cell som tumöromvandlas och invaderar benmärgen. Genetiska faktorer har betydelse. Mycket vanligare bland Afroamerikaner i USA. Ovanligare i Asien än i Väst.

Symtom

Initialt symtomlös. Upptäcks ofta i samband med SR-utredning. Så småningom anemi, infektionsbenägenhet – upprepade bakteriella luftvägsinfektioner,  njurpåverkan, hyperkalcemi, skelettsmärtor., polyneuropati- rizopati. Myelomceller i benmärgen destruerar benet varför frakturer och kotkompressioner lätt uppstår även efter obetydligt trauma – osteoporos.

Diagnos: De myelomomvandlade plasmacellerna producerar en antikropp som kan mätas i blod och/eller urin, s k M-komponent. Typiska lytiska röntgenförändringar i skelettet.

Differentialdiagnos: Skelettmetastaser från annan cancersjukdom (Bröstcancer, Prostatacancer). MGUS (Monoklonal gammopati av osäker betydelse), Mb Waldenström.

Utredning

SR, Hb, TPK, LPK, Diff, S- Elfores med M-komponent. S-kreatinin S-urea, S-albumin, S-Na, S-K, S-Ca, U- elfores med ev M- komponent i urin (Bence-Jonesprotein). Skelettröntgen. Ev datortomografi och MR. Ev skelettscint. Märgaspiration. Standardiserade vårdförlopp.

Behandling

Konsultera hematolog. Ej botbar sjkd. Expektans vid icke-symtomgivande sjukdom. Remiss ffa om M- komponent IgG>20 g/L eller IgA >10 g/L eller lätta kedjor > 1 g/d eller IgM >15 g/L. Eller vid lägre M- komponent och njursvikt eller misstänkta skelettsmärtor.

Om liten M- komponent (med värden understigande ovan nämnda betr IgG, IgA, lätta kedjor resp. IgM) kan uppföljning -efter hematologkontakt- ske i primärvård; först var 3:e månad, sedan var 6:e månad och om stabila förhållanden 1 gång/år. Följ S-elfores, blodstatus, S-K, S-Na, S-Ca, ASAT, ALAT, ALP, LD, CRP, SR. Rtg vid skelettsymtom.

Standardbehandling vid ålder upp till 60-65 år och symtomatisk sjukdom är idag autolog blodstamcellstransplantation. Traditionell intermittent behandling med oralt Alkeran/Prednison har en viktig plats i palliativ terapi. Bisfosfonat parenteralt är standard vid skelettengagemang. Strålbehandling har god effekt på skelettrelaterade smärtor. Thalidomid och de nyare proteosomhämmarna har effekt på sjukdomen.

Fördjupning: Standardiserade vårdförlopp. www. Cancercentrum.se

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ