Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Idrottsmedicin > Myokardit/Perikardit – idrottsmedicinska aspekter.

Myokardit/Perikardit – idrottsmedicinska aspekter.

ICD-10: I40.0, I30.1

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Se även avsnitten ”Idrottshjärtat” respektive ”Plötslig död hos idrottare” i detta kapitel

Definition

Akut inflammation i hjärtmuskeln (myokardit) eller hjärtsäcken (perikardit).

Orsak

Oftast virus. Myokardit är fruktad komplikation till idrottande under infektion, ofta från t ex luftvägar eller mage.

Symtom

Bröstsmärta och trötthet vanligen orsak till att man söker sjukvård. Myokardit kan även debutera först med hjärtsviktsymtom som dyspne och bensvullnad. Anamnes med nyligen genomgången eller aktuell virus infektion är typiskt. Arytmi kan ge svimningsdebut (myokardit).

Status

Hjärtauskultation kan påvisa gnidningsljud (perikardit) eller eventuellt ”tredjetonsgallop” (myokardit).

Utredning

EKG visar vid perikardit en typisk förhöjd, uppåtsluttande ST- sträcka som ibland kan likna den vid akut infarkt, men typiskt är mycket mer utbredd och omfattar flertalet avledningar. Vid myokardit kan ses olika ospecifika förändringar som ST-T förändringar, arytmier mm Biokemiska markörer som troponin T/troponin I och CK-MB är förhöjda vid myokardit som tecken på engagemang av hjärtmuskeln. Ses ej vid ren perikardit. Ekokardiografi kan vid myokardit visa olika grader av hjärtmuskelpåverkan och även sviktande vänsterkammare. Vid perikardit kan perikardvätska ses (men inte alltid) vid UCG. Hjärtbiopsi kan ge diagnos men används sällan i praktiken. I svåra fall kan biopsin hjälpa till att säkerställa diagnosen.

Fördjupning

Ref: Eur Heart J 2005; 26: 1422-45.

Aktuella Mediciner

NSAID: T Diklofenak.

Behandling

Symtomatisk. NSAID ges vid perikardit. Enligt Europeiska Kardiologföreningen (ESC)´s rekommendationer (ref nedan) skall idrottaren vid myokardit avstå från idrott under 6 månader. Först efter normalisering av ekokardiografi, arbetsprov och långtids-EKG kan idrottsaktivitet återupptas. Vid perikardit gäller cirka 4 veckors frånvaro från idrott, ofta med arbetsprov och/eller ny ekokardiografisk undersökning innan återgång i full aktivitet (gäller ffa elitidrottare).

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ