Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Rörelseorganens sjukdomar > Nackmyalgi. Nackvärk. Cervikalgi.

Nackmyalgi. Nackvärk. Cervikalgi.

ICD-10: M54.2

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Smärtsymtom från nacken pga smärtande nackmuskulatur.

Orsak

Nackmuskulaturens spänningstillstånd påverkas av såväl psykisk press, fysisk belastning liksom av degenerativa förändringar i cervikalryggraden. Oftast flera samverkande faktorer som ger smärtsyndromet. Jämför avsnitten Lumbago och Cervikalgi i detta kapitel.

Riskfaktorer är kvinnligt kön, rökning, övervikt, inaktivitet och depression.

Arbetsuppgifter: Stressnivå (såväl arbetsmängd som för höga kompetenskrav – stress ger lätt höjda axlar), inga möjligheter till pauser/mikropauser, grad av motivation och arbetstillfredsställelse, känsla av om utförda arbetet stämmer med egna, ”inre kraven”. Stillasittande arbete.

Ergonomiska faktorer: Låsta arbetsställningar, repetetiva arbetsmoment, arbete med utåtförda armar (datormus), arbete med upplyfta armar, dålig belysning, blänk i datorskärm, arbete med framskjuten nacke (korrekta terminalglasögon framför datorn), felinställd stol (korrekt är sittande med rak rygg och huvudet ”ovanpå kroppen”), arbetsbord och datorskärm på fel höjd (skärmens övre kant skall vara i ögonhöjd, avstånd cirka 50 cm), uttalad nacklordos, framskjutet huvud där dess tyngdpunkt faller framför lodlinjen i sittande.

Synstress med ögontrötthet ger nack- skuldervärk. Anspänning av ciliarmuskeln för fokusering av synskärpa medför reflexmässig anspänning av nack- skuldermuskulatur.

Psykosociala/Organisatoriska förhållanden: Avgörande faktorer kan vara inflytande och egenkontroll, social gemenskap, information och förutsägbarhet om egna situationen, klara mål och spelregler, möjlighet till feedback, trygghet fysiskt och psykiskt (känsla av att någon ställer upp i krislägen), öppet och tillåtande klimat, möjliggörande chefer i stället för kontrollerande, möjligheter till utveckling. Se även avsnittet Stress i kapitlet Psykiska symtom.

Symtom

Smärtor från nacken och huvudvärk, ffa occipitalt Smärta vid extention i nacken. Ofta sammankopplat med depressivitet, sömnstörningar och huvudvärk. Ibland ljusblixtar.

Status

Normal neurologi, ev spänd muskulatur. I regel ökad smärtreaktion vid palpation av muskler och senfästen. Ofta inskränkt rörlighet.

Differentialdiagnoser

Tortikollis. Cervikobrakialgier. Myofasciellt smärtsyndrom. Fibromyalgi. Polymyalgia reumatika. Nackmyalgi kan vara delsymtom vid ångest- och depressionstillstånd. Retrofaryngeal tendinit (Fahlgrens syndrom; akut insättande intensiv smärta cervikalt och i bakhuvud med svårt att svälja, huvudet hålls stilla). DT halsrygg visar mjukdelssvullnad C1 – C2 samt prevertebral mjukdelssvullnad C1 – C4. Självläkande åkomma. NSAID)

Utredning

Nackstatus (rörlighet, ev palpömhet, spända muskler?) Ev CRP/SR. Ev psykiatrisk penetration (bakomliggande ångestsyndrom? penetrera såväl arbetsmiljö som den privata sfären). Ergonomisk bedömning av arbetsplatsen (det är dock viktigare att efterhöra med individen om denne har besvär vid arbetsplatsen och i vilken situation besvären uppstår). Man kan få besvär trots optimerad ergonomi).

 

Fördjupning

SBU- rapporter: Arbetets betydelse för uppkomst och besvär och sjukdomar. Nacken och övre rörelseapparaten, 2012. Arbetsplatsrelaterade åtgärder för att minska nacksmärta, 2011. Akut rygg- och nacksmärta 2001 och Ont i ryggen, ont i nacken 2000; www.sbu.se Läkartidningen nr 17 2007, ”Svårt att bedöma om nacksymtom är arbetsskada”. Fyss; www.fyss.se Checklista för undersökning; www.amm.se/fhvmetodik

Patientinformation: Sjukvårsrådgivningen; www.1177.se

Aktuella mediciner

Amitriptylin: T Saroten.

NSAID: T Diklofenak. T Ibuprofen. T Naproxen. T Orudis Retard. Gel Orudis. Gel Siduro. Gel Voltaren.

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Behandling

Lugnande besked. Professionellt ledd konditions- och styrketräning. Analgetika, NSAID vid temporära besvär. Undvik termer som ”vila”, ”utsliten” och ”arbetsskada”! Mikropauser fysiskt och mentalt Måttlig aktivitet bättre än vila. Träning + nackkudde är visat vara bästa behandlingen mot måttliga nackbesvär. Akupunktur är smärtlindrande. Passiva metoder har begränsat värde; riskerar även att förstärka ”somatiseringen” av besvären. Kognitiv beteendeterapi har visad effekt.

Kontakt med FHV för anpassning av arbetet så att patienten kan vara kvar på arbetsplatsen trots ev symtom och ev med nedsatt arbetsförmåga.

Bästa farmakologiska behandlingen vid långdragna besvär är antidepressiv (=smärtstillande) behandling med amitriptylin i låg dos. Ges till natten i dos 5-10 mg initialt, sedan långsam höjning till effekt, oftast 30-50 mg.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ