Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Andningsvägarnas sjukdomar > Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit.


Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit.


ICD-10: J 22 (Akut bronkit), J 18 (Pneumoni), J 44 (KOL).

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Se även avsnitten Bronkit, Pneumoni, Influensa, KOL, Mykoplasmapneumoni,

Chlamydia pneumonie, Sorkfeber, Tularemi.

Definition

Akut inflammation i lungvävnad och/eller bronker. Exacerbation av KOL.

Orsak

Akut bronkit: Oftast virus (rhino- influensavirus). Mer sällan bakterier (pneumokocker, mykoplasma m fl). Pneumoni: Allvarlig pneumoni orsakas av bakterier (pneumokocker, Legionella).

Exacerbation av KOL: Finns stark koppling till luftvägsinfektion. H Influenze är vanligast, därnäst S Pneumoniae resp M Catarrhalis.

Symtom

Akut bronkit: Långvarig hosta; 3 veckor (vanligast) till 6 veckor. Ofta färgade upphostningar. Ibland feber, bröstsmärtor, lätt dyspne och väsande andning. Pneumoni: Snabbt insjuknande (timmar/dygn), symtom > 1 vecka + CRP > 50 talar för pneumoni. Lateral andningskorrelerad smärta vid pneumokockagens. Feber, hosta, takypne, dyspne, nytillkommen uttalad trötthet, nedsatt allmäntillstånd. Exacerbation av KOL: Muköst eller purulent sputa (vanligare med bakteriellt agens vid purulent sputa).

Status

Akut bronkit: Auskulteras ofta med lättare obstruktion och utbredda orena andningsljud. Pneumoni: Oftast allmänpåverkan. Takypne (> 20/min). Höjd puls (> 110/min). Fokalt nedsatt andningsljud, fokala rassel, dämpning vid perkussion. CRP > 50 efter 1 veckas symtom. Exacerbation av KOL: Dyspne, slemhosta, obstruktivitet.

Differentialdiagnostik: Astma (övervägs ffa vid recidiverande akut bronkit). TBC (långvarig hosta hos pat i riskgrupp).

Utredning

Auskultera lungor. Höjd andningsfrekvens? Höjd puls? MoS. CRP: tas ej vid typisk bronkit. Tas vid misstanke pneumoni (om < 20 ej pneumoni, >50 efter 1veckas symtom på nedre luftvägsinfektion talar för pneumoni). Dröjer 12-18 timmar innan CRP stiger. Är normaliserat efter 3-4 dagar vid virusetiologi. SR: Tas ffa vid misstanke Mykoplasmaagens. Mykoplasma resp Klamydia verifieras via PCRteknik. Rtg behövs inte i typfallet. Vid recidiverande pneumoni utförs rtg liksom vid kvarstående symtom. Exacerbation av KOL: Kliniken (POX ev CRP).

 

Behandling

Akut bronkit: Ge inte antibiotika, oavsett genes! (Ge alltså inte antibiotika vid färgade upphostningar, inte heller då Mykoplasma misstänks. Antibiotika ger här inte snabbare utläkning eller symtomlindring). Bronkdilaterare ges vid obstruktivitet. Om feber 6-7 dagar, allmänpåverkan och CRP > 50 ges antibiotika. Övervägs även vid äldre (> 65 år) med -förutom akuta bronkiten- risksjukdom som diabetes, hjärtsvikt, per oral steroidbehandling eller allvarligare sjuklighet i anamnesen. Antibiotika ges som vid pneumoni.

Pneumoni: PcV i 3dos (1g x 3 x VII till vuxen). Vid Pc- allergi T Doxycyklin 0,2 x I-III, sedan 0,1 x 1x IV alt erytrocyklin (Ery-Max) 250mg 2×2 x VII.

T Ciprofloxacin 500- 750mg x 2 x VII-XIV vid terapisvikt. Undvik cefalosporiner eller kinolon (risk resistensutveckling).

Exacerbation av KOL: Antibiotika ges till pat med purulenta upphostningar + ökad sputa och/eller ökad dyspne; Amoxicillin 0,5 x 3 (eller amoxicillin/klavulansyra 875 mg/125 mg 1 x 2) alt T Doxycyklin 0,2 x 1 x I-III dagar, sedan 0,1×1 alt trimetoprim/sulfa 160mg/800 mg x 2. Pat med mildare symtom har hög självläkning. Total behandlingstid 7 dagar.

Aktuella Mediciner

Amoxicillin: T Amoxicillin.

Amoxicillin-klavulansyra: T Spektramox.

Erytromycin: T Ery-Max.

Moxifloxacin: T Ciprofloxacin.

Tetracyklin: T Doxyferm.

Trimetoprim-sulfa: T Bactrim forte. T Eusaprim forte.

Version:

Relaterade sjukdomar

 1. Praktisk Akut Medicin
  Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit. Bronkopneumoni. Pneumoni. KOL.
 2. Andningsvägarnas sjukdomar
  Pneumoni. Bronkopneumoni. Lunginflammation.
 3. Andningsvägarnas sjukdomar
  Bronkit, akut. Akut bronkit. Luftrörskatarr
 4. Andningsvägarnas sjukdomar
  Influensa.
 5. Andningsvägarnas sjukdomar
  Feber. Oklar feber
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ