Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit. Bronkopneumoni. Pneumoni. KOL.

Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit. Bronkopneumoni. Pneumoni. KOL.

ICD-10: J22 (Akut bronkit), J18 (Pneumoni), J44 (KOL).

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Orsak

Akut bronkit: Oftast virus (rhino- influensavirus). Mer sällan bakterier (pneumococcer, mykoplasma m fl). Pneumoni: Allvarlig pneumoni orsakas av bakterier (Pneumococker. Legionella). Exacerbation av KOL: Finns stark koppling till luftvägsinfektion. H Influenze är vanligast, därnäst S Pneumoniae resp M Catarrhalis. 

Symtom

Akut bronkit: Långvarig hosta; 3 - 6 veckor. Ofta färgade upphostningar. Ibland feber, bröstsmärtor, lätt dyspné och väsande andning.Pneumoni: Snabbt insjuknande (timmar/dygn). Symtom > 1 vecka och CRP > 50 talar för pneumoni. Lateral andningskorrelerad smärta vid pneumocockagens. Feber, hosta, tachypné, dyspné, uttalad trötthet, nedsatt allmäntillstånd.Exacerbation av KOL: Muköst eller purulent sputa (vanligare med bakteriell agens vid purulent sputa). 

Status

Akut bronkit: Auskulteras ofta med lättare obstruktion och utbredda orena andningsljud. Pneumoni: Oftast allmänpåverkan. Takypne (> 20/min). Höjd puls (> 120/min). Fokalt nedsatt andningsljud, fokala rassel, dämpning vid perkussion. CRP > 50 efter 1 veckas symtom.Exacerbation av KOL: Dyspné, slemhosta, obstruktion.  Differentialdiagnostik: Astma (övervägs ffa vid recidiverande akut bronkit). TBC (långvarig hosta hos patient i riskgrupp). 

Utredning

Lungauskultation. Höjd andningsfrekvens? Höjd puls? MoS- insp. CRP: tas ej vid typisk bronkit, utan vid misstanke pneumoni (om < 20 ej pneumoni, >50 efter 1veckas symtom på nedre luftvägsinfektion talar för pneumoni). Dröjer 12-18 timmar innan CRP stiger. Vid virusetiologi är CRP normaliserat efter 3-4 dagar. SR: Tas vid misstanke Mycoplasmaagens (stiger mer än CRP!). Mykoplasma resp Chlamydia kan verifieras via PCR- teknik. Mykoplasma ev även via köldagglutininer (se avsnittet Mykoplasma). Vid recidiverande pneumoni genomförs röntgen liksom vid kvarstående symtom. Exacerbation av KOL: Kliniken. NPH- odling vid terapisvikt.

Behandling

Akut bronkit: Ge primärt ej antibiotika – inte heller vid färgade upphostningar. Bronkdilaterare vid obstruktion. Om feber 6-7 dagar, allmänpåverkan och CRP > 50 ges antibiotika. Övervägs även vid äldre (> 65 år) med -förutom akuta bronkiten- även diabetes, hjärtsvikt, per oral steroidbehandling eller allvarligare sjuklighet i anamnesen.

Antibiotikabehandling: Vid pneumoni och utvalda fall av akut bronkit: PcV i 3- dos (1g x 3 till vuxen). Vid Pc- allergi T Doxycyklin 0,2g x 1 dag 1, sedan 0,1g x 1. Vid Mykoplasma ges erytromycin eller doxycyklin. Undvik cefalosporiner eller kinolon (risk resistansutveckling).

Exacerbation av KOL: Pat med mildare symtom har hög självläkning. Antibiotika ges till pat med purulenta upphostningar + ökad sputa och/eller ökad dyspné; Amoxicillin 0,5g x 3 (eller amoxicillin/klavulansyra 875 mg/125 mg 1 x 2) alt Doxyferm 0,2 g x 1 dag 1, sedan 0,1×1 alt Trimetoprim/sulfa 160mg/800 mg x 2. Behandlingstid 7-10 dagar.

 

Aktuella Mediciner

Amoxicillin: Mixt/T Amimox, Mixt/T Amoxicillin.

Amoxicillin med klavulansyra: Mixt/T Spektramox.

Doxyferm: T Doxycyklin.

Erytromycin: Mixt/T Ery-Max.

Pc-V: Drp/Mixt/T Kåvepenin.

Trim-sulfa: Mixt/T Bactrim. Mixt/T Eusaprim.

 

Version:

Relaterade sjukdomar

 1. Andningsvägarnas sjukdomar
  Nedre luftvägsinfektion. Akut bronkit.

 2. Andningsvägarnas sjukdomar
  Pneumoni. Bronkopneumoni. Lunginflammation.
 3. Andningsvägarnas sjukdomar
  Bronkit, akut. Akut bronkit. Luftrörskatarr
 4. Andningsvägarnas sjukdomar
  Influensa.
 5. Andningsvägarnas sjukdomar
  Hosta
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ