Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Mag- Tarmsjukdomar > Obstipation. Förstoppning.

Obstipation. Förstoppning.

ICD-10: K59

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Defekationsintervall över 3 dagar, hård avföring och tömningsbesvär vilket leder till krystningar och känsla av ofullständig tarmtömning.

Orsaker

Ändrade vanor: Defekationsrytm, mathållning, immobilisering.

GI-sjukdomar: Colon- eller rektumcancer, tarmpolyper, analfissurer, hemorrojder, strikturer, IBS.

Slow transit obstipation: Långsammare kolonpassage/nedsatt motorik, livslångt laxantiaberoende.

Outlet obstruction (svårighet att få ut avföringen): Rektal prolaps eller rektocele. Myom, cystor. Anismus (paradoxal kontraktion istället för normal relaxation av yttre analsfinktern och puborektala muskulaturen när patienten krystar vilket leder till att analkanalen stängs av). Hirschsprungs sjukdom (kongenital avsaknad av nervganglion i parti av tarmen vilket leder till spastisk förträngning av denna del – proximala delen av tarmen dilateras). Bäckenbottendysfunktion.

Sekundärt till neurologiska sjukdomar: MS, Parkinsons sjukdom, autonoma neuropatier (ex v vid diabetes), spinala skador.

Endokrina sjukdomar: Diabetes, hypotyreos, hyperkalcemi.

Läkemedelsbiverkan: Morfin, kodeinhaltiga läkemedel, analgetika, antidepessiva, antikolinergika, kalciumantagonister, kolestyramin, antacida, järn, diuretika.

Övrigt: Graviditet, laxantiamissbruk, blyintox, depression.

Symtom

Tarmtömning var tredje dag eller mer sällan, smärtor (ofta av intervallkaraktär), uppspänd buk, gaser, ev diarréer (lös avföring som passerar hindret), ev illamående, kräkningar.

Differentialdiagnoser

Divertikulos/divertikulit, aortaaneurysm, koloncancer, hyperkalcemi, diabetes, hypotyreos, övriga maligniteter.

Utredning

Anamnes gällande defekationsvanor, bl a om det ges tid till toalettbesök på mornarna. Behöver pat ofta ”hålla emot” defekationsträngning? Hb, SR, CRP, P-glukos, T4/TSH, S-Ca, elstatus, F-Hb x 3 (-6), palpatorisk rektalundersökning, bukpalp. Beställ rektoskopi, kolonröntgen eller koloskopi. Vid svåra fall ev remittering till mag-tarmklinik för utvidgad utredning med oroanal transittid, anorektal manometri, neurofysiologisk utredning samt defekografi.

Akut remiss till kirurgklinik vid allmänpåverkad pat/misstanke ileus.

Aktuella mediciner

Bisakodyl: Supp/T Dulcolax.

Laktulos: Mixt Laktulos.

Laurylsulfat: Rektallösning Microlax.

Makrogol: Oral lösning Forlax. Oral lösn Omnilax.

Mineralsalt/Makrogol: Oral lösn Movicol.

Natriumdokusat: Rektallösning Klyx.

Natriumpikosulfat: Droppar Laxoberal. Droppar Cilaxoral.

Prukaloprid: T Resolor.

Sorbitol: Klysma Resulax.

Sterkuliagummi: Dosgranulat/Dospulver Inolaxol.

Övrigt: Paraffinemulsion.

Behandling

Ge tid för toalettbesök!

Kostomläggning: Fibrer – bröd bakat på kli, linfrö eller fullkorn. Plommon, fikon, mogna päron, rikligt med dryck, undvika te – istället kaffe. Ökat vätskeintag.

Ökad fysisk aktivitet: Promenera, cykla, bukmuskelgymnastik.

Bulkmedel: T ex sterkuliagummi, används vid lättare förstoppningsbesvär. Undantag är dels pat med Slow transit obstipation som snarare får ökande bukbesvär och försämring liksom pat med kodein-/morfinorsakad obstipation.

Laktulos: Mjölksyra bildas som osmotiskt binder vatten. Är förstahandsmedel vid långvarig förstoppning. Annat osmotiskt verkande preparat är makrogol.

Tarmirriterande medel: T ex natriumpikosulfat (droppar), laurylsulfat (klyx), natriumdokusat (klysma), bisakodyl (tabl eller supp). Medlen kan ges vid tillfällig, kortvarig förstoppning – stimulerar tarmperistaltiken genom en direkt verkan på tarmväggens nervplexa. Vid kronisk förstoppning, opiatinducerad förstoppning eller fekalom ges Movicol pulver som ofta fungerar bra när andra behandlingar ej fungerat. Ges vb tillsammans med Natriumpikosulfat.

5-HT-receptoragonist: Prukaloprid är ett alternativ vid kronisk förstoppning hos kvinnor där laxativ ej givit tillfredställande effekt.

Övrigt: Vid svår förstoppning kan behandling under kortare tid ges med paraffinemulsion i doser upp mot 10-30 ml x 1-2, används ffa inom den palliativa vården. Kan hämma upptaget av fettlösliga vitaminer varför man rekommenderar användning i högst fem dagar i följd, med ett par dagar emellan kurerna.

Version:

Relaterade sjukdomar

  1. Praktisk Akut Medicin
    Förstoppning hos vuxna. Obstipation hos vuxna
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ