Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Ögonsjukdomar > Ögonsjukdomar med synpåverkan – Diabetesretinopati.

Ögonsjukdomar med synpåverkan – Diabetesretinopati.

ICD-10: E10 (typ-1 diabetes), E11 (typ-2 diabetes)

Definition

Retinal angiopati som kan leda till aneurysm, t ex exsudation, blödningar och kärlproliferationer.

Symtom

I lindriga fall har patienten inga symtom alls. Om processen fortsätter kan den leda till nedsatt synskärpa och så småningom blindhet.

Status

I ögonbotten enstaka prickformiga blödningar, enstaka mikroaneurysm. Så småningom leder den förändrade kärlpermeabiliteten till exsudat i retina. Om retinopatin fortskrider uppstår retinala ishemier vilka ses som grå, oskarpt avgränsade fläckar. Detta stadium kallas simplexretinopati och ger oftast inga symtom. Om det uppstår exsudation i retinas centrala delar upplever patienten nedsatt synskärpa. Man kan då se centrala exsudat i makula och/eller ett generellt makulaödem – diabetisk makulopati. Om processen fortsätter leder den retinala ischemin till retinal kärlnybildning – proliferativ retinopati – vilket så småningom leder till glaskroppsblödningar, bindvävsproliferation, traktionsavlossning av retina och blindhet.

Behandling

Förebyggande i form av noggrann metabol kontroll samt regelbunden undersökning av ögonbotten genom screeningprogram i samarbete med ögonklinik. Eftersom detta är en vanlig komplikation till diabetes och eftersom det är viktigt att i tid ingripa med behandling – trots avsaknad av symtom – måste därför alla patienter med diabetes regelbundet screenas avseende ögonbottenförändringar (eller med de intervaller ögonläkaren anger).

Alla typ-1 diabetiker skall ögonbottenscreenas vartannat år med början senast 5 år efter sjukdomsdebuten och initialt foto. Betr typ-2 diabetes bör screeningen inledas direkt vid diagnosen eftersom det inte är ovanligt med retinopati redan då. Vid normala förhållande uppföljning vartannat/vart tredje år. Vid proliferativ eller preproliferativ retinopati liksom vid exsudativ makulopati utförs laserfotokoagulation. Om denna behandling genomförs i tid kan synskadan begränsas eller helt förhindras. Screeningen viktigt men kan vara problem med patientcompliance – att komma till ögonbottenfoto. Om man vi 80 års ålder inte uppvisat någon diabetesretinopati anser man att risken för dettas är minimal och avslutar screeningen.

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ