Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Ögonsjukdomar > Ögonskador – Främmande kroppar, (ytliga) på konjunktiva/kornea

Ögonskador – Främmande kroppar, (ytliga) på konjunktiva/kornea

ICD-10: T15

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Symtom

Skav, tårflöde, blefarospasm.

Utredning

Inspektera konjunktiva och evertera ögonlocken. Små främmande partiklar på kornea ses ibland endast med hjälp av kornealmikroskopet.

Differentialdiagnos

Känsla av främmande kropp i ögat kan uppkomma även av torra ögon med havererad tårfilm, ögonhår som böjt sig inåt, episklerit, konjunktivit, kontaktlinsproblem, pterygium, ögonlocksblefarit.

 

Aktuella mediciner

Fucidinsyra: Ögonsalva Fucithalmic.

Kloramfenikol: Ögonsalva Chloromycetin.

Behandling

Om fynd inte påträffas, spolas ögat med fysiologisk koksaltlösning och med hjälp av en ögonlockshake everteras ögonlocket. Därefter ögonsalva innehållande antibiotika. Diskutera med ögonläkare om påtaglig förbättring inte inträder inom 24 timmar. Kvarliggande främmande kropp på kornea/under ögonlock?

Behandling av en främmande kropp på kornea: Bedöva med tetrakain ögondroppar 1 % och se om främmande kroppen kan tas bort med fuktad bomullspinne, ev skrapa med främmandekroppsinstrumentets trubbiga ände, även ev rostring (bra med ögonborr). Ögonsalva med antibiotika. Om förband skall användas är omdiskuterat. Ev återbesök efter 1-2 dagar för kontroll och ev ny skrapning. OBS! Vid djupa främmande kroppar, t ex metallflisa som bränt sig fast, rostbädd man inte får bort eller centralt sittande främmande kropp remitteras alltid till ögonklinik. Ha alltid i åtanke risken för penetrerande främmande kropp från huggmejslar, hammare mm – misstanke innebär remiss.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ