Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Öron- Näs- Halssjukdomar > ÖLI. Infektiös rinit. Rinofaryngit. Förkylning.

ÖLI. Infektiös rinit. Rinofaryngit. Förkylning.

ICD-10: J06

Orsak

Vanligtvis virus.

Frekvent recidiverande ÖLI kan vara stressrelaterat med påverkan på immunsystemet. Upprepade ÖLI hos barn kan bero på hyperplasi av adenoid vävnad bakom näsan.

Upprepade ÖLI ev associerat med låga halter av D-vitamin. Omtvistat.

Symtom

Snuva, hosta, svullna slemhinnor i nasofarynx, sväljsmärta, heshet, varierande grad av feber. Snuvan först klar sedan färgad vilket inte behöver vara tecken på bakteriell infektion. Ofta också värk över näsrot och panna pga slemhinnesvullnad. Barn ofta nattlig hosta. Varaktighet 7-10 dagar.

Utredning

ÖNH-status. Ausk lungor. CRP> cirka 50 pekar på bakteriell infektion med större spridning (lungor) då övre luftvägarna utgör för liten vävnad för att ge påtaglig CRP-stegring.

Vid frekvent recidiverande luftvägsinfektioner ev kontroll av S-25-OH- vitamin D.

Behandling

Rikligt med dryck, högläge, näsdroppar, paracetamol och tålamod. Kausal beh finns inte. Antibiotika vanligen inte indicerat. Salmeterol + steroid (ex v Seretide Diskus) vb vid långdragen hosta/pip i luftrören minskar hyperirritabiliteten i luftrören. Virala halssmärtor kan lindras med NSAID lokalt.

För behandling av otit, otosalpingit, sinuit, tonsillit, peritonsillit, se resp. avsnitt i kapitlet Öron-, Näs och Halssjukdomar.

Egenvård: Rikligt med varm dryck, gärna honungsvatten (inte till barn under 1 års ålder). Försök vara uppe, sängläge ökar risk för att utveckla otit och sinuit. Undvik rökning. Regelbundet intag av antioxidanter t ex Vitamin C, minskar inte risken att få förkylning men symtomen sägs bli något lindrigare och möjligen gå över snabbare. Samma sak framhålls för naturmedel som Echinagard.

Bästa förebyggande åtgärd är frekvent handtvätt, gärna med handsprit. Detta inte minst för elever och personal på skolor och förskolor. Nys inte på varandra! Sömnbrist (regelbundet under 7 tim/dag) ökar risken för förkylning!

Aktuella mediciner

Askorbinsyra: Brustabl Calcevita.

NSAID, lokalt: Sugtabl Strefen

Enligt egen erfarenhet: Lomudal Nasal 1×4 till otitbarn i förkylningstider fungerar som förebyggande mot nya otiter! (Dr Mats Elm, Borås).

Relaterade sjukdomar

  1. Öron- Näs- Halssjukdomar
    ”Öronbarn”. Otitbenägna barn.
  2. Andningsvägarnas sjukdomar
    Hosta
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ