Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Idrottsmedicin > Överträning.

Överträning.

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Vanligtvis avses ett tillstånd, överträningssyndrom, med försämrad prestation och trötthet. Ett förstadium, av lindrigare natur, kallas overreaching.

Orsak

Klassiskt orsakat av för kraftigt ökad träningsmängd. Andra stressorer som bristande återhämtning (inklusive otillräckligt med sömn), psykisk stress, ekonomiska besvär, skolgång, relation till tränare och flickvän/pojkvän spelar minst lika stor roll. Träningsintensitet tycks spela större roll än träningsvolymen. Bakomliggande mekanismer delvis okända, men dysfunktion i HPA-axeln tycks ingå. Olika avvikelser på kortisolnivåer, ACTH-respons, LH, GnRH, testosteron, serotonin och katekolaminer har noterats.

Symtom

Förändringarna liknar de vid ”utbrändhet” eller långvarig negativ stress. Kardinalsymtom är trötthet/uttröttbarhet och nedsatt prestationsförmåga. Muskelömhet är vanligt. Ökad mängd infektioner, sömnbesvär, koncentrationsstörningar, nedsatt libido, nedstämdhet, humörpåverkan (irritabilitet) eller depression skall ge misstanke.

Status

Ökad vilopuls och ökad puls efter fysisk aktivitet. Idrottsprestationen är försämrad.

Utredning

Inga laboratorieprover eller ”enkla” tester finns som med god säkerhet kan fastställa diagnosen. Maximalt fystest kan avslöja den något sänkta prestationsförmågan och ofta något lägre maxpulsen. Psykologiska tester som POMS (profile of mood states) synes dock vara bäst på att detektera överträning och används inom elitidrott.

Behandling

Prevention är bästa behandling! Öka aldrig träningsdosen för snabbt (< 25 % tumregel) mellan två säsonger. Träningsmängd, intensitet och volym bör individualiseras och periodiseras. Andra stressorer skall bedömas. Vid manifest överträningssyndrom: Träningsavbrott (duration beroende på syndromets svårighetsgrad), därefter försiktig upptrappning av träningen igen med individuell hastighet. Vid over-reaching krävs vanligen endast kortare tids vila och/eller alternativ träning. Elever på idrottsgymnasier är en riskgrupp; de ökar ofta sin träningsdos snabbt vid start och har dessutom tung skolgång, studentekonomi, kan ha bytt bostadsort mm.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ