Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Mag- Tarmsjukdomar > Pankreatit. Bukspottskörtelinflammation. – Kronisk pankreatit.

Pankreatit. Bukspottskörtelinflammation. – Kronisk pankreatit.

ICD-10: K86

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Orsak

Alkohol (oftast), avflödeshinder för pankreassaften (t ex vid pankreascancer, sfinkterstenos). Genetiska faktorer liksom rökning kan bidra. Successiv fibrotisering av pankreas med ökande nedsättning av dess funktion. Cystisk fibros. Kraftig obesitas.

Symtom

Buksmärtor (tidigt symtom) i epigastriet. Utstrålning mot rygg, (vanligt och svårbehandlad). Ofta måltidsutlösta smärtor. Viktminskning, steatorré och diabetes (senare tecken). Vanligt med samtidiga depressiva besvär.

Utredning

Ultraljud buk för att utesluta pankreascancer och gallstenar. Inga specifika labprover finns. Rutinmässigt tas ALP, ALAT, GT, CDT, PEth, S-amylas, P-glukos, CRP. Sänkt S-isoamylas och lipas talar för pankreasinsufficiens, men har låg sensitivitet. Sekretintest är bra, men har i rutinundersökning ersatts avbildgivande metoder (se nedan). Rekommenderad förstahandsmetod för diagnos och visualisering av pankreasgångar är MR (magnetisk resonanstomografi) ev med samtidig MRCP (magnetisk resonanskolangiopankreatografi). I andra hand gäller datortomografi. Om dessa undersökningar inte ger tillräcklig information görs ERCP (endoskopisk retrograd kolangio-pankreatiografi). Ev cystor ses via ultraljud eller CT.

Differentialdiagnoser: Ulcussjukdom (vanlig samtidigt med kronisk pankreatit), pankreascancer (ökad risk vid kronisk pankreatit).

 

Behandling

Vid alkoholinducerad pankreatit: Alkoholstopp vilket leder till minskad smärtproblematik. Diabetesregim och fettreducerad kost. Rökstopp. Pankreasenzympreparat – smärtreducerande samt hjälp mot steatorrén. Ev vitamintillskott. Analgetika: NSAID och/eller paracetamol. Vid svårbehandlad smärt finns ofta indikation för nervblockad eller kirurgisk åtgärd. Multidisciplinär handläggning rekommenderas.

Aktuella Mediciner

NSAID: T Naproxen.

Pankreasenzym: K Creon.

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ