Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Hjärt- Kärlsjukdomar > Paroxysmal supraventrikulär förmakstakykardi. PSVT. Takykardi. Ektopisk förmakstakykardi.

Paroxysmal supraventrikulär förmakstakykardi. PSVT. Takykardi. Ektopisk förmakstakykardi.

ICD-10: I47

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Anfallsvis uppträdande hjärtklappning med ursprung i eller ovanför AV-noden. Innefattar preexcitation (bl a dolt och overt WPW) samt AVNRT (AV-nodal reentrytakykardi). Förekommer hos 0,5-1 % av befolkningen. Kammarfrekvens > 100/min (i regel 150-220/min), attackduration minuter till flera timmar. QRS- komplex < 120 ms.

Diagnos: Anamnes. Deltavåg på vilo-EKG vid overt WPW. EKG och esofagus- EKG under attack om möjligt (tum- EKG resp. bandspelar- EKG). Vid olika fokus olikformade P- vågor.

Differentialdiagnos: Sinustakykardi (om fokus ligger nära sinusknutan). Förmaksflimmer (om olika fokus föreligger ses ofta oregelbunden rytm). Då också P- vågor med olika utseende). – blockerat förmaksfladder. NIE = noninvasiv elektrofysiologisk utredning (kan trigga igång takykardin). Hjärtklappning av annan orsak; ex v oro, smärta, feber, tyreotoxikos, toxisk påverkan (inkl alkohol), hjärt-lungsjukdom (ex vhjärtinsufficiens).

 

Fördjupning

Utmärkt kapitel om PSVT: Socialstyrelsen Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård 2008

Behandling

Valsalvamanöver kan ibland bryta arytmin (ligg på rygg med benen högt mot en vägg- håll andan så längre det går). Kan även prova carotismassage (lyssna först efter ev stenoser i kärlet). Akutremiss till sjukhus vid ihållande takykardi.

Där sjukhus ej finns inom rimligt avstånd kan ges: syrgas, inj adenosin 5 mg/ml 1 mlx1-3 (ej vid akut hjärtinfarkt och ej vid astma), kontinuerlig EKG- övervakning, regelbundet blodtryck, ev inj metoprolol 1 mg/ml (inj 5 mg/ 3 min i v- kan upprepas upp till 3 ggr).

Det finns ett samband mellan overt WPW och plötslig död. Preexciterat förmaksflimmer är potentiellt livshotande p g a risk för degeneration till kammarflimmer – ambulanstransport till sjukhus för elkonvertering. På EKG ses då oregelbunden breddökad kammarrytm med ständigt varierande QRS-bredd. Verapamil och digitalis är kontraindicerade vid overt WPW men ej vid övriga PSVT.

Elektivt: Välgrundad misstanke på PSVT föranleder remiss till kardiolog för ställningstagande till ablation som är förstahandsbehandling. Skicka med vilo-EKG och ev EKG under attack.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ