Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Barnets sjukdomar > Kikhosta. Pertussis.

Kikhosta. Pertussis.

ICD-10: A37

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Orsak

Bakterier (Bordetella pertussis). Inkubationstid 7-14 dagar.

Symtom

Först som en vanlig förkylning med rethosta. Därefter svår rethosta under 2-6 veckor, värst nattetid. Barnet kan ”kikna”; tappa andan och bli blåfärgad i ansiktet. Attackerna slutar ibland med kräkning. Oftast ingen feber – sådan antyder komplikationer. Hostattackerna kan återkomma i samband med ÖLI under närmaste 4-6 månaderna. Kikhosta är en allvarlig sjukdom för barn < 1 år och barn med annan kronisk sjukdom- det dör fortfarande flera barn < 3 mån pga kikhosta varje år i Sverige (barn som inte hunnit få sin första vaccination).

Smittsamhet: Mycket smittsamt. Droppsmitta vid hostattacker. Barnet är smittförande från första nysningen i förkylningsstadiet till cirka 6 veckor efter det att hostan brutit ut. Smittsamheten minskad efter 2 dygn av erytromycinkur.

Komplikationer: Pneumoni, otit.

Diagnos: Klinik. NP odling eller (bättre) PCR (Polymeras Chain Reaction) på nasofarynxsekret. Höga Lpk med lymfocytdominans.

Fördjupning

www.folkhalsomyndigheten.se

Behandling

I de flesta fall ingen behandling. Högläge. Hostmedicin har dålig effekt. Erytromycin förkortar smittsamheten, men påverkar inte symtomen, såvida inte behandling ges tidigt i förloppet/under inkubationstiden. Erytromycin bör ges under 10 dagar till barn 6-12 månader vid begynnande symtom. Ev hemma från förskola, får diskuteras lokalt -ok att gå efter behandling. Spädbarn ska inte utsättas för smitta. Överväg att behandla kikhosta hos familjemedlemmar, även de vuxna som har kontakt med spädbarn. Vaccination mot kikhosta ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet (3, 5, 12 mån samt 5-6 år och årskurs 8). Varken vaccination eller genomgången sjukdom ger livslång immunitet. Reinfektion förekommer hos äldre vuxna.

Version:

Relaterade sjukdomar

  1. Praktisk Akut Medicin
    Kikhosta. Pertussis
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ