Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Gynekologiska sjukdomar > Polycystiska ovarier. Polycystiskt ovariesyndrom. PCOS.

Polycystiska ovarier. Polycystiskt ovariesyndrom. PCOS.

ICD-10: E 28.2

Definition

Två av tre av de s k Rotterdamkriterierna enl nedan under Symtom. Kriterierna är omdiskuterade.

Orsak

Okänd. Sannolikt ett genetiskt inslag. Insulinresistens med hyperinsulinemi liksom hyperandrogenism avgörande faktorer.

Symtom

Vanligaste endokrina rubbningen hos kvinnor i fertil ålder. Anovulatorisk resp ovulatorisk variant där den förra är allvarligare med högre insulin- och glukosnivåer, högre halter androgen samt större risk för metabola syndromet.

Rotterdamkriterierna: Oligo- eller anovulation. Klinisk och/eller biokemisk hyperandrogenism. Polycystiska ovarier påvisade via ultraljud.

Övriga symtom kan vara övervikt med ffa bålfetma, amenorré eller oligomennoré, infertilitet, akne, hirsutism, androgen alopeci, höjt blodtryck, diabetes typ-2 eller minskad glukostolerans, hyperlipidemi, sömnapné.

Differentialdiagnos: Androgenproducerande tumör. Cushings syndrom. Icke-klassisk kongenital adrenal hyperplasi (NCAH). Exogent tillförda androgener eller anabola steroider.

Utredning

Diagnosen kan misstänkas i primärvården. Utredning via gynekolog (med bl a vaginalt ultraljud). S- Testosteron, SHBG, kvoten totalt testosteron/SHBG (> 0,05-0,1 def som biokemisk hyperandrogenism). Vid oligo-/amenorré S- TSH, S- FSH, S- prolaktin.

Fokus på riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom: hereditet? BT, lipider, P-Glu, ev peroral glukosbelastning, BMI/midjemått, rökning? motion?

Behandling

I primärvården behandling av ev riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom (höjt BT, höjda lipider, höjt P-glukos). Viktminskning vb, Rökstopp, Regelbunden motion). Remiss till gynekolog för utredning och behandling. Behandlingsmöjligheter med kombinerade p-piller (mot oligo-/amenorré, akne, hirsutism). Mot hirsutism kan provas spironolakton, finasterid, eflornitin, metformin. Infertilitet behandlas med klomifencitrat, ev lågdos gonadotropstimulerande farmaka, ev metformin, ev IVF (in-vitro- fertilisering).

Fördjupning

Läkartidningen nr 51-52, 2011.

Relaterade sjukdomar

  1. Gynekologiska sjukdomar
    Amenorré.
  2. Hudsjukdomar
    Hirsutism.
  3. Urinvägarnas sjukdomar
    Funktionell hypogonadism hos män. Testosteronbrist.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ