Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Psykiska sjukdomar > Psykos – Cykloid psykos.

Psykos – Cykloid psykos.

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Ett skandinaviskt begrepp som i DSM IV finns listat under Mani med psykotiska symtom resp. Depression med psykotiska symtom eller Kortvarig reaktiv psykos.

Orsak

Kan uppträda efter längre tids svår psykisk press och därefter sömnlösa nätter.

Symtom

Desorientering i tid och rum, ev även till person (förvirring). Olika psykotiska symtom som hallucinationer, vanföreställningar mm. Klar stämningslägesförskjutning som kan växla under förloppet. Debut i alla åldrar. Akut förlopp men där pat når full hälsa så småningom.

Differentialdiagnos

Schizofreni där pat varit förbättrad men avslutar sin behandling (patienten är trots vanföreställningar/förvirrat uppträdande ofta orienterade till person, tid och rum).

 

Behandling

Via psykiater kraftiga sömnmediciner + bensodiazepiner. Många blir påtagligt förbättrade efter en vecka med regelbunden sömn. Vb därefter atypiska neuroleptika en period. ECT bra i behandlingsresistenta fall. Profylax med litium eller atypiska neuroleptika är omtvistat; ger c:a 50% reduktion av sjukdomsepisoderna. Men prognosen är ändå god om pat hanterar stress och sömn. Pat återfår då full hälsa.

Viktigt är att pat lär sig att ej pressa sig för mycket och att vara noggrann med sömnen. Pat måste direkt kontakta sin läkare om sömnstörning åter inträffar; brukar föregå ny psykosepisod! Bör då beredas omedelbar inläggning!

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ