Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Psykiska sjukdomar > Psykos – Schizoaffektiv sjukdom.

Psykos – Schizoaffektiv sjukdom.

Definition

Blandning av bipolära- och psykotiska symtom.

Symtom

Initialt maniska och/eller depressiva episoder (eller blandning av dessa) – så småningom i kombination med schizofreniliknande symtom, ex v vanföreställningar, osammanhängande tal, kommenterande röster, känsla av att tankar kommer utifrån eller att tankarna överförs till andra, ibland katatona symtom (stela rörelser mm).

Behandling

Via psykiater.

Enligt egen erfarenhet: Ge inte antidepressiv medicin tillsammans med antipsykosmedicin- försämrar på sikt läget.

Diagnosen schizoaffektiv sjukdom användes ofta oprecist i stället för mer distinkt diagnos som ex v schizofreni. Behandlingen blir också bättre när patienten erhåller enkom neuroleptika som renodlad schizofrenibehandling i stället för blandning av preparat, inkl antidepressiva. (Dr Martin Rosell, Göteborg)

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ