Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Psykiska sjukdomar > Psykos – Vanföreställningssyndrom. Paranoid psykos.

Psykos – Vanföreställningssyndrom. Paranoid psykos.

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Symtom

Vanföreställningar som är ”rimliga”( att en känd person är kär i patienten, att patienten har HIV trots att han/hon inte varit i kontakt med smittkälla, är förgiftad, uttalad svartsjuka etc). Debuterar senare i livet än schizofreni. Prognos som schizofreni. Får inte ha pågående hallucinationer. Skall inte vara associerad med stämningslägesförskjutning.

Differentialdiagnos: Schizofreni (har mer bisarra vanföreställningar som är fullständigt orimliga). Vanföreställningsdepression (vanföreställningarna föregångna av depression). Drogmissbruk.

Utredning

Via psykiater.

 

Behandling

Via psykiater långvarig antipsykotisk medicinering där pat ofta är helt omotiverad till behandling. Kvarstående vanföreställningar är påfallande behandlingsresistenta. Kognitiv psykoterapi; initialt fokusering på de mindre hotande vanföreställningar.

Aktuella Mediciner

Bensodiazepiner

Lorazepam: T Temesta. Oxazepam: T Sobril. T Oxascand.

Neuroleptika

Aripirazol: T Abilify. Olanzapin: T Olanzapin. T Zyprexa. Risperidon: T Risperdal. Risperidon. Quetiapin: T Seroquel Depot.

Klozapin: T Leponex.

Zuklopentixol: T/Inj/Dr Cisordinol. Inj Cisordinol Depot.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ