Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Andningsvägarnas sjukdomar > Pulmonell arteriell hypertension. PAH.

Pulmonell arteriell hypertension. PAH.

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Pulmonell hypertension: Höjt medeltryck i arteria pulmonalis.
Pulmonell arteriell hypertension utgör en mindre andel av dessa, uppvisar förändringar i lungans små kärl ledande till ökad vaskulär resistens och belastning på högerhjärtat. Relativt sällsynta sjukdomar.

Orsak

Pulmonell arteriell hypertension: Till en del okänd. Viss hereditet. Onormalt höga nivåer av endotelin; ett kärlsammandragande protein i kärlväggarna. Sekundär PAH till följd av kronisk lungembolism, sarkoidos, sklerodermi, SLE, medfödda hjärtfel, klaffel, leversjkd med portal hypertension, graviditet, HIV, amfetamin, kokain, heroin, amfetaminliknande bantningsmedel m fl.

Pulmonell hypertension: Ffa vänstersidig hjärtsjkd, lungsjukdom, tromboembolisk sjkd.

Symtom

Andfåddhet, trötthet, sänkt kondition. Ibland angina pektoris, ev svimningskänsla vid ansträngning (är illavarslande symtom!). Risk för ventrombos ökad 10 ggr. Insjuknande i 20-50 års ålder. Hög mortalitet om obehandlad.

Differentialdiagnoser

Astma, KOL, luftvägsinfektion, anemi, hjärtinsufficiens, utmattningssyndrom.

Status

Blåsljud, förstärkt 2:a ton, halsvensstas, perifera ödem.

Utredning

Misstänks vid kvarstående besvär där de vanligare sjukdomarna enl ovan är behandlade och uteslutna. CRP, Hb, EKG (högerkammarhypertrofi?), UCG (viktigaste undersökningen), lungröntgen (ökad central fyllnad? stort högerhjärta?), spirometri (FEV 1 sjunkande). Remiss lung- eller hjärtklinik. Diagnosen fastställs via högersidig hjärtkateterisering.

Fördjupning

www.pah-forum.se

Patientkontakt: www.hjart-lung.se www.reumatikerforbundet.se

Behandling

Behandling vid speciella centra. Blockering av kärlsammandragande entotelin via läkemedel som bosentan m fl. Kärlvidgande behandling via infusion eller inhalator. Kalciumblockerare i utvalda fall. Vid kronisk lungembolism och proximalt sittande tromber ev op (pulmonalisstrombendartärektomi). Ev lungtransplantation. Warfarin som profylax vid kronisk lungembolism.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ