Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Pyelonefrit. Övre urinvägsinfektion

Pyelonefrit. Övre urinvägsinfektion

ICD-10: N12

Definition

Bakteriell infektion i njurbäcken och njurparenkym.

 

Orsak

Urinvägspatogena bakterier, ofta E-coli, enterokocker, Proteus mirabilis, Klebsiella.

 

Symtom

Ofta hög feber med frossbrytningar, ryggvärk och ibland flanksmärta. Dunkömhet över njurlogerna. Förhöjt CRP, leukocyturi och bakteriuri (mer än 100 000 bakterier/ml). Ibland illamående och kräkningar. Allmänpåverkan.

 

Utredning

Nitrittest, urinodling, CRP (ofta > 100).

Behandling

Allmänpåverkan är ett inläggningsfall, ff a gravida och äldre som löper ökad risk för urosepsis. Förstahandsalternativ är perorala kinoloner i 10 dagar. Vid kräkningar/ allmänpåverkan skall patienten ha parenteral behandling initialt. Vid utebliven effekt efter 24 timmar och med unilateral flanksmärta, bör patienten remitteras till akut datortomografi för att undvika att avstängd pyelit missas (speciellt viktigt hos patienter med stensjukdom eller känt avflödeshinder). Andrahandsalternativ är cefalosporin eller trimetoprim-sulfa.

 

Uppföljning: Kontrollodling efter kurens avslut.

 

Aktuella Mediciner

Antibiotika

Ceftibuten: K Cedax.

Ciprofloxacin: T Ciprofloxacin.

Trimetoprim+sulfonamider: T Bactrim. T Eusaprim.

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ