Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Gynekologiska sjukdomar > Salpingit. Endometrit. Cervicit. Äggledarinfektion.

Salpingit. Endometrit. Cervicit. Äggledarinfektion.

ICD-10: N70

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Infektion i uterus, tubor, ovarier och ev i peritoneum i lilla bäckenet.

Orsak

Ofta sexuellt överförd klamydia (sällan gonokocker), Mykoplasma genitalum, ß-hemolytiska streptokocker, stafylokocker, gramnegativa tarmbakterier och anaeroba bakterier. Ökad risk för infektion efter spiralinsättning, hos spiralbärare och i samband med spontan eller provocerad abort.

Symtom

Konstanta smärtor, ev rörelserelaterade. Ömhet i nedre delen av buken, varig flytning, dysuri. Blödningsrubbningar som mellanblödningar, menorragi, koitusblödningar och feber > 38 grader. Obs: symtomen kan uppstå veckor/månader efter smittotillfället.

Diagnos: Tre huvudkriterier: 1. Ömhet i nedre del av buken vid palpation. 2. Ruckömhet av uterus, dyspareuni. 3. Palpationsömhet av cervix, uterus och ffa ut mot adnexa. Underkriterier: Temp > 38 grader, purulent- och ev brunaktig cervixflytning, förhöjt CRP samt leukocytos i wet smear. För diagnos krävs 3 huvudkriterier, eller 2 huvudkriterier och minst ett av underkriterierna.

Uteslut alltid graviditet- inte minst extrauterin graviditet, klamydia, gc.

 

Behandling

Viktigt med tidigt insatt behandling för att minska risken för infertilitet. Farmakoterapi i form av doxycyklin i kombination med metronidazol i 10 -14 dagar. Partnerbehandling vid klamydia, mykoplasma genitalum liksom vid gonorré. Sjukskrivning, vila, delvis sängläge. Uppföljning efter 48 timmar med klinisk undersökning och CRP. Om då ej klart bättre remiss till kvinnoklinik.

Aktuella Mediciner 

Doxycyklin: T Doxyferm.

Metronidazol: T Metronidazol.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ