Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Andningsvägarnas sjukdomar > Sinuit. Bihåleinflammation. Rhinosinuit. Akut rinosinuit. Akut sinuit.

Sinuit. Bihåleinflammation. Rhinosinuit. Akut rinosinuit. Akut sinuit.

ICD-10: Akut sinuit: J01, Kronisk sinuit: J32

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Kort Sammanfattning:

* Virus vanligast. Hög spontanutläkning.

* Vid måttliga besvär symtombehandling med intranasal steroid.

* Vid svåra symtom (hög feber, uttalade ensidiga symtom mm) behandling med antibiotika i 7-10 dagar + intranasal steroid. Ev paracetamol.

Definition

Inflammation i en eller flera bihålor oavsett agens. I praktiken är ”sinuit” oftast en rinosinuit – undantag är dental sinuit respektive tumör i sinus. Pansinuit: Samtliga bihålor drabbade. Kronisk sinuit: Besvär > 3 månader.

Orsaker

Varje förkylning ger rinosinuit i varierande grad, infektionen startar ofta i näsan. Virus är vanligast. F ö bakterier (Pneumokocker och Haemophilus Influenzae är de vanligaste bakteriella infektionerna; följt av Moraxella Catarrhalis/Branhamella och anaerober). Hyperreaktivitet. Polyper. Slemhinneirriterande agens. Allergener. Läkemedelsutlöst (α-1-receptorblockerare som terazosin, doxazosin, ASA, NSAID [risk även betr. COX 1- preparat], betablockerare, ACE-hämmare m fl). Tandinfektion.

Symtom

Tyngdkänsla i ansikte, smärta, vid framåtböjning, perkussionsömhet, ev tandömhet mm.

Dessa symtom har dock visat sig inte ha någon klinisk signifikans för att bedöma en bakteriell sinuit (se nedan under Utredning). Ibland astmatiska symtom. Symtomdutarion vid rinosinuit i genomsnitt 2½ vecka.

Akut ethmoidit (allvarligt tillstånd): Rodnad, svullnad, ömmande vid näsroten och i mediala ögonvrån. Ofta föregående ÖLI. Blir högfebrila, allmänpåverkade. Obehandlad kan den ge orbitaabscess eller sinus cavernosus trombos.

Barn har dåligt utvecklade bihålor och får normalt endast infektioner i ethmoidal och maxillarsinus. Maxillarsinuit sällan före 7-8 års ålder.

Differentialdiagnoser

Vuxna: Rinit. Spänningshuvudvärk. Tempomandibulär dysfunktion. Tandinfektion. Herpes zoster. Neuralgi. Smärta från öga. Bihålecancer. Barn: Tumor (dock ej så snabbt förlopp. Små barn har rudimentära maxillarsinus. Frontalsinus utvecklas först i tonåren. Diagnosen Sinuit är alltså osannolik). Vid ensidig snuva: Choanalatresi, främmande kropp hos barn. Ensidig snuva hos vuxen kan tyda på tumör.

Utredning

Klinisk bild inkl främre rinoskopi efter avsvällning. Hög diagnostisk signifikans har: Vargata, kakosmi (subj luktar illa), duration >10 dagar samt följande samtidiga tecken: ensidig värk i kind och/eller tänder, bifasiskt insjuknande respektive purulent sekret i näsan. SR/CRP är osäkra mått då det är för lite vävnad för att ge en klar reaktion. Perkussionsömhet, tyngdkänsla i huvudet och ont vid framåtböjning är helt ospecifika tecken och ses lika ofta vid viral- som bakteriell genes.

Ev ultraljud eller röntgen av maxillarsinus visar bara att lufthalten är nedsatt, men inte av vilken orsak. Detta ses bl a vid ÖLI, allergisk rinit, näspolyper, astma, och rinosinuit (såväl bakteriell som serös). Vid recidiv kan ev diagnos verifieras med CT/endoskopi och/eller sinuspunktion. NPH-odling ger inte korrekt resultat. Riktad anamnes mot hyperreaktiva slemhinnor (allergisk-/icke- allergisk rinit, polypos, astma).

Vid flera recidiverande sinuiter kan prov tas avseende allergi (phadiatop), SR (om hög tas c-ANCA med frågeställningen Wegeners granulomatos). LPK, diff, IgG inkl subklasser på frågeställningen immunbrist.

CT för att utreda sinusostierna. Fråga efter osteomealala komplexen. Ev kan kirurgi bota (FESS; Funktionell Endoskopisk Sinus Kirurgi).

 

Fördjupning

Läkemedelsbehandling vid rhinosinuit. 2005.
www.lakemedelsverket.se

Aktuella mediciner

Analgetika 

Paracetamol: Mixt/T Alvedon.

Amoxicillin 

Mixt/T Amimox. Mixt/T Amoxicillin.

Amoxicillin+ klavulansyra 

Mixt/T Spektramox.

PcV 

Dr/Mixt/T Kåvepenin.

Slemhinneavsvällande 

Xylometazolin: Nässpray Otrivin.

Nasala Steroider 

Mometason: Nässpray Nasonex.

Tetracykliner 

Doxycyklin: T Doxyferm.

Fördjupning

Läkemedelsverket Behandlingsrekommendation rinosinuit 2005. www.lakemedelsverket.se

Enligt egen erfarenhet: Vid upprepade sinuiter överväg bakomliggande allergisk genes/hyperreaktiv slemhinna. Provbehandla med nasal steroid eller antihistaminpreparat. (Dr Sahlquist, Uddevalla.)

Behandling

Spontanläkning vid bakteriell rinosinuit är mycket hög.

ÖLI-symtom < 10 dagar med färgad/ofärgad snuva och lätt/måttlig värk över kindhålor bör föranleda symtomatisk behandling med nasal steroid,. Ev paracetamol, ev initialt adstringerande näsdroppar).

ÖLI-symtom > 7-10 dagar med hög feber, ensidiga symtom, tydlig värk i kind/tänder, färgad snuva, dubbelinsjuknande eller påtaglig försämring efter 5-7 dagars ÖLI-symtom föranleder antibiotika + nasal steroid morgon och kväll. Peroral korttidsbehandling med kortikosteroid kan i sällsynta fall behövas.

Vuxna med akut bakteriell sinuit ges PcV 1,6 g x 3 i 7-10 dagar). Vid pc- allergi ges doxycyklin under 7-10 dagar (tar även Moraxella catarrhalis). Vid terapisvikt eller recidiv inom 4 veckor ges amoxicillin (500mgx3) i 7-10 dagar eller amoxicillin + klavulansyra. Slemhinneavsvällande i form av nasal steroid (försiktighet med adstringerande nässprayer/droppar – kan orsaka rhinitis medicamentosa). Nasal steroid morgon och kväll.

Akut bakteriell sinuit utan spontant dränage: Käkspolning + PcV. Vid misstanke på frontalsinuit utan dränage och vid kronisk sinuit: Remiss ÖNH.

Barn: Barn har ofta 6-8 ÖLI- perioder årligen. Detta är helt normalt Barnet kan ha missfärgad snuva under lång tid utan att behandlingskrävande rinosinuit behöver misstänkas. När antibiotika väljs ordineras PcVx3 primärt. Om barnet vägrar att ta detta eller kräks: Ge suspension amoxicillin 50 mg/kg uppdelat på 3 doser. Slemhinneavsvällande. Agens är ofta Haemophilus Influenzae.

Akut ethmoidit, sphenoidit eller frontalsinuit (svår värk, lokaliserad svullnad, hög feber, allmänpåverkan) skall vårdas på ÖNH-klinik, kan vara ett livshotande tillstånd.

Tveka aldrig – skicka vid minsta misstanke!

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ