Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Hjärt- Kärlsjukdomar > Sinustakykardi. Takykardi (sinusrytm).

Sinustakykardi. Takykardi (sinusrytm).

ICD-10: I49

Diagnos: Hjärtfrekvens> 100/minut, utlöst från sinusknutan. Vid mycket hög frekvens ibland sekundära ST-/T- förändringar.

Orsaker

Krav på ökad minutvolym i samband med fysisk ansträngning.

Feber, hypertyreos, anemi, hjärtsvikt, lungembolism eller annan lungsjukdom (ex v KOL), hypovolemi, toxisk påverkan av alkohol, sympatikoton påverkan ex v stress, smärta, centralstimulerande medel (ex v koffein, amfetamin). Neuropati, ex v av diabetes.

Utredning

Initial och övergripande provtagning kan vara Hb, P- Glu, SR, CRP, S- T4.

EKG + NT pro- BNP (utesluter hjärtsvikt). P-piller? Ev D- dimer. Vid paroxysmala attacker tum- EKG.

Behandling

Kausal. Sinustakykardi i vila har oftast extrakardiell orsak och bör utredas. Symtomatiskt ges ß-blockerare. Karotismassage kan provas.

Aktuella mediciner

ß-blockerare: T Metoprolol.

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ