Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Urinvägarnas sjukdomar > Skrotala resistenser.

Skrotala resistenser.

ICD-10: D40

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Skrotal resistens som upptäcks antingen av patienten själv (oftast) eller vid rutinundersökning av skrotum. Ibland ömmande men oftast bara en ”oöm knöl” utan symtom i övrigt.

Orsak

Hydrocele: Vätskeansamling inom processus vaginalis som ligger utanför testikeln.

Spermatocele/epididymiscysta: Retention på olika ställen, ofta i anslutning till mediastinum testis (rete testis) där dessa många ductuli seminiferi contortii konvergerar till att så småningom bara bli en ductus epididymis.

Varicocele: Åderbråck i plexus pampiniformis.

Symtom

Hydrocele: Ensidig, ibland bilateral, måttlig till uttalad fluktuerande svullnad i skrotum. Ömhet sällsynt. Vanligt. Ofarligt. Stora hydrocelen ibland kosmetiskt generande eller besvärande.

Spermatocele/epididymiscysta: Ensidig, ofta cirka spelkulestor (men med stora variationer). Ömhet sällsynt. Vanligt. Ofarligt. Stora spermatocelen ibland besvärande. Inte sällan oro för malignitet.

Varicocele: Tyngdkänsla och resistens i ena punghalvan (ibland bilateralt). Förvärras i stående. Ej smärta.

Status

Hydrocele: Ibland kompressibel resistens med lätt fluktuation. Genomlysbar.

Spermatocele/epididymiscysta: Cystprocess, ofta rätt så styv, i regel tydligt avskiljbar från själva testis. Ultraljud vid tveksamhet.

Varicocele: Väl kompressibel resistens, i regel vänstersidig. Ökar på sig vid stående samt vid Valsalva. I regel noteras det slingriga venkylset tydligt vid inspektion.

Differentialdiagnostik: Epididymit: Ovan nämnda tillstånd brukar alltså ej gå med feber eller påtaglig ömhet. Om en äldre man, i synnerhet KAD-bärare, söker med smärtande resistens i ena skrotalhalvan, i synnerhet om feber föreligger, så skall tillståndet betraktas som akut epididymit. Antibiotikabehandlas. Inläggning om påverkat allmäntillstånd eller hög feber.

Testikeltorsion: Om ett gossebarn, eller en yngling, söker med en akut debuterande skrotal smärta så är ovanstående diagnoser ej aktuella överhuvudtaget. Remiss BUMS till kirurgakuten. Fastande. Kom ihåg att testistorsion också förekommer hos patienter i mogen ålder.

Torsion av Morgagnis hydatid: Ej aktuellt att överväga. I regel en diagnos som sätts på operationsbordet vid exploration med misstanke testistorsion.

Testikelcancer: Skall alltid misstänkas vid skrotal resistens som ej är AVGJORT skild från testikeln. Vid typiskt tumörfynd telefonkontaktas urolog och man kommer överens om var patienten skall infinna sig för inledande samtal och information. Annars beställs ultraljud att utföras skyndsamt. Alla andra svar än att det föreligger helt homogen ekoarkitektur i testisparenkymet skall föranleda kontakt med urolog för bedömning.

Utredning

Palpationsfynd i regel tillräckligt för diagnos. Bäst undersöks skrotum i stående där man systematiskt palperar varje skrotalhalva för sig och värderar testikelns form, storlek samt konsistens. Vidare undersöks patienten i ett mörkt rum och med hjälp av en stark ficklampa som placeras retroskrotalt kan man genomlysa en resistens, alternativt konstatera att den ej är genomlysbar. Ultraljudundersökning har vid tveksamt palpationsfynd mycket hög diagnostisk träffsäkerhet. Röntgen är kontraindicerat.

Varicocele: Om snabb debut, i synnerhet om högersidigt varicocele, är CT buk nästa diagnostiska steg (retroperitoneal process?).

En skrotal resistens som är palpatoriskt urskiljbar från testikeln (extratestikulär process) är nästan alltid benign medan en intratestikulär process nästan alltid är malign.

 

Behandling

Hydrocele: Vid besvär är kirurgisk behandling standard. Annars ingen åtgärd. Punktion och sklerobehandling kan övervägas om patienten är klar med sin familjebildning.

Spermatocele/epididymiscysta: I regel ingen behandling. Spermatocelen är i regel så små att lugnande besked är tillfyllest. Besvär = operation.

Varicocele: Behandling om subjektiva besvär eller subfertilitet.

Via urologklinik görs klassiskt hög underbindning av vena spermatica men ljumskmikrodissektion och, framförallt numera, röntgenassisterad retrograd embolisering av vena testikularis är också etablerade behandlingsmetoder.

Version:

Relaterade sjukdomar

 1. Praktisk Akut Medicin
  Knuta på halsen
 2. Öron- Näs- Halssjukdomar
  Lymfadenitis colli. Knuta på halsen. Lymfkörtlar på halsen. Förstorade lymfkörtlar på halsen.
 3. Praktisk Akut Medicin
  Testistorsion.
 4. Gynekologiska sjukdomar
  Brösttumör. Tumor mammae.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ