Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Rörelseorganens sjukdomar > SLE. Systemisk Lupus Erytematosus.

SLE. Systemisk Lupus Erytematosus.

ICD-10: M32

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Autoimmun kronisk generaliserad sjukdom som kan engagera alla organ i kroppen. Engagerar ofta huden, leder, blodbilden och njurar men också nervsystemet, lungorna och hjärtat.

Orsak

Oftast okänd. Rökning, viss medicinering och ärftlighet kan ha betydelse liksom östrogen, infektioner och solljus. 90 % är kvinnor; debut i regel mellan 15-45 års ålder.

Symtom

Trötthet, viktminskning, feber, hudutslag, ledvärk, håravfall, afte, solöverkänslighet. Symtomen beror på var i kroppen sjukdomen är aktiv. Sjukdomen uppträder i skov. En ilsken form av Raynauds fenomen kan vara kopplad till SLE.

Status

Mycket varierande beroende på engagerade organ.

Differentialdiagnoser: RA. Hudsjukdomar. Lungsjukdomar.

Utredning

Misstanke om SLE innebär kontakt med reumatolog. Lab- utredning: SR, ANA (i regel positiv), anti-dsDNA (om positiv trolig SLE; positiv hos ca 1/3 av de med SLE). C3, C4 (sänkta), blodstatus (ofta låga värden betr Hb, LPK, TPK).

För diagnos skall enl American College of Rheumatology minst 4 av nedanstående kriterier vara uppfyllda:

–  Ansiktserytem/fjärilserytem.

–  Diskoida huderytem.

–  Huden känslig för solljus- utslag.

–  Sår i munslemhinna och/eller i nässlemhinna.

–  Artrit i två eller fler extremiteter.

–  Pleurit eller perikardit.

–  Njurpåverkan (proteinuri).

–  Neurologisk sjukdom (som epilepsi eller psykossjukdom).

–  Låga värden på Hb och/eller leukocyter och/eller trombocyter.

–  Anti dsDNA positiv (där finns ytterligare ett par immunologiska markörer som kan vara alternativ).

–  Positiv ANA.

 

Behandling

Symtomlindring med kortison peroralt. I svåra fall cytostatika. Kan kräva sjukhusvård vid engagemang av inre organ. Undvikande av solexponering. Utsättning av östrogenpreparat som ex v p-piller. Aggressiv behandling av ev hypertoni och hyperlipidemi med tanke på att även hjärtat kan vara involverat i sjukdomen. Motion.

Patientinformation: Vårdguiden. www.1177.se

Patientförening: Reumatikerförbundet, tfn 08-505 805 00

www.reumatikerforbundet.org

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ