Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Öron- Näs- Halssjukdomar > Snarkning. Sömnapné. Obstruktivt sömnapnésyndrom. Obstruktiv sömnapné.

Snarkning. Sömnapné. Obstruktivt sömnapnésyndrom. Obstruktiv sömnapné.

ICD-10: G47

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Betr. Snarkning hos barn se denna rubrik i kap Barnens sjukdomar.

Definition

Inspiratoriskt och exspiratoriskt biljud, orsakat av partiell obstruktion av de övre luftvägarna.

Sociala snarkare: Fladdrande vävnad, biljud, inga långvariga andningsuppehåll.

Sömnapné: Obstruktiva andningsuppehåll 5-50 ggr per timme, andningsuppehåll > 10 sekunder, vilket leder till att blodets syrgasmättnad minskar med minst 4 %. Plus sömnighet/trötthet dagtid. Såväl apnéernas frekvens/duration som snarkningarnas intensitet har betydelse för åtföljande besvär.

Orsaker

Övervikt, ofta att tungan glider tillbaka vid djupsömn, tonsillhypertrofi, stor uvula, hängande mjuk gom, makroglossi, liten underkäke, kort hals, näspolyper, conchahypertrofi, septumdeviation, alarinsufficiens (inåtfallande näsvinge), allergisk slemhinnesvullnad, hypotyreos, hypertoni. Alkohol, rökning, sovande i ryggläge. Läkemedel med påverkan på CNS, ffa sedativa och antikolinergika, men även flera blodtryckspreparat.

Symtom

Torr i munnen på morgonen, ont bak i svalget. För sömnapnoiker tillkommer pannhuvudvärk, känslan av att aldrig vara utsövd, dagtrötthet i varierande grad, hypersomni, koncentrationssvårigheter, irritationsintolerans, förhöjt blodtryck, ökad risk för diabetes och depression mm

Sömnapné är riskfaktor för trafikolyckor, betr. yngre (< 70 år) riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom inkl hypertoni liksom påvisad samvariation med förtida död och slaganfall.

Differentialdiagnos

Centralt sömnapnésyndrom (ses bl. a efter stroke, vid annan neurologisk skada, hos äldre, vid hjärtsvikt).

Utredning

Anamnes (med fokus på ev dagtrötthet, snarkning, andningsuppehåll, sedativa farmaka, alkohol, rökning), tyreoideastatus, undersökning av övre luftvägar (där uvulan ofta är irriterad hos snarkare), hjärta/lungor. Anamnes på dagtrötthet, snarkning, andningsuppehåll bör föranleda remiss för vidare utredning med i första hand sömnregistrering/ev nattlig hypoxi. Därefter ställningstagande till vidare behandling. Lastbilschaufförer, piloter, långpendlare med bil m fl. kategorier har förtur vid utredning.

Blodtryck, P- Glukos, lipider (riskfaktorer för hjärt- kärlsjkd).

 

Aktuella mediciner

Mometason: Nässpray Nasonex.

Behandling

Undvik muskelavslappnande farmaka såsom bensodiazepiner och i görligaste mån alla läkemedel med påverkan på CNS. Ingen alkohol! Och ingen rökning! Viktreduktion. Några kilos viktnedgång kan ge påtagliga resultat. Regelbunden fysisk motion är påvisad minska snarkningen. Remiss öronklinik vb.
Betr snarkning hos barn v.g. se avsnittet i kap Barnens sjukdomar.

Operativa: Avlägsnande av tonsiller och reducering av mjuka gommen med kniv, laser eller radiofrekvensterapi, luftpassageökande näsoperationer. Barn behandlas med abrasio, ev i kombination med tonsillektomi (se avsnittet i kap Barnens sjukdomar). Kirurgisk behandling rekommenderas ej till överviktiga patienter och är numera alltmer sällsynt.

Icke operativa: Antiapnéskena Är ofta förstahandsalternativ om ej mycket påtagligt andningshinder föreligger. Resultaten på kort sikt är ofta goda men effekten verkar avta med tiden. Remiss bettfysiolog/tandläkare för utprovning. Fungerar bra betr de med måttliga besvär. Fungerar ofta ej betr. kraftigt överviktiga. Näsborrevidgare. CPAP-behandling (andning mot övertryck nattetid). Sistnämnda har visat sig minska risk för hjärtinfarkt och stroke samt sänker blodtrycket.

Egenbehandling: Receptfritt snarkdämpande spray finns att pröva via apoteket.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ