Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Smärta > Somatoformt smärtsyndrom.

Somatoformt smärtsyndrom.

ICD-10: F45.4

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Ifrån att i diagnoskodning mm ansetts höra till psykiatrin vet vi alltmer om att smärtan ingår i gruppen Idiopatisk smärta där vi inte kan förklara uppkomstgenesen. Alltmer tyder på att grunden är en central sensitisering, och allt oftare finns en organisk förklaring initialt.

 

Behandling

Aktuella Mediciner:

Analgetika 

Paracetamol: T/Brustabl/Supp Panodil. Inj Perfalgan.

Kodein + paracetamol: T/Brustabl/Supp Citodon.

Kodein + NSAID: T Ardinex.

Antiemetika 

Antihistamin: T Postafen. Neuroleptika: T Haldol. Inj Haldol Depot. Inj/Supp/T Primperan.

Scopolamin: Depotplåster Scopoderm.

Antiepileptika 

Gabapentin: K Gabapentin. Karbamazepin: T Tegretol. Pregabalin: K Lyrica.

Antidepressiva, smärtstillande

SNRI Duloxetin: K Cymbalta, T Ariclaim. Venlafaxin: T Venlafaxin. T Efexor.

Tricykliska: Amitriptylin: T Saroten. Klomipramin: T Klomipramin. Maprotilin: T Ludiomil. T Maprotilin. Nortriptylin: T Sensaval.

Krämer, smärtstillande 

Capsaicin: Kräm Capsina. Kutant plåster Qutenza. Lidokain: Kräm Emla. Plåster Versatis.

NSAID

Lång duration: T Alganex. T Relifex. T Arcoxia. Medellång duration: T Naproxen.T Diklofenak. T Ibumetin.

NSAID (Cox2– hämmare): T Arcoxia. C Celebra.

NSAID + protonpumshämmare T Vimovo.

Obstipationsprofylax

Makrogol: Oral lösn Forlax/Omnilax/Movicol. Metylnaltrexon: Inj Relistor.

Natriumpikosulfat: K/Droppar Laxoberal. Naloxon: Inj Naloxon.

Naloxon+oxikodon:T Targiniq.

Starka opioider, kortverkande 

Buprenorfin:T Temgesic. Fentanyl: Resoritablett Abstral. Sugtablett Actiq.

Nässpray Instanyl.Hydromorfon: K/Inj Palladon. Morfin: T Morfin. Oxikodon: K/Oral lösn OxyNorm. T Oxycodone G.L.

Starka opioider, långverkande

Buprenorfin: Depotplåster Norspan. Fentanyl: Depotplåster Durogesic.

Morfin: Depot-Tablett/Suspension Dolcontin. Depolan.

Oxikodon: Depottablett OxyContin. Depottablett Oxycodone Lannacher.

Tapentadol: T/Oral mixt Palexia Depot.

Stark icke-opioid, för intratekalt bruk

Ziconotid: Inj Prialt.

Svaga opioider

Kodein: T Kodein.

Tramadol: T Tradolan/Tradolan Retard. K Gemadol.

 

Fördjupning: ”Användning av opioider vid icke-cancerrelaterad smärta”, info från Läkemedelsverket nr 1 2002, www.lakemedelverket.se

www.smartguiden.nu

Behandling av långvarig smärta SoS 1994:4, ISBN 91-38-11366-X

Smärtbehandling i livets slutskede; Info från Läkemedelsverket 2010, nr 6

 

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ