Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Andningsvägarnas sjukdomar > ”Sommarfeber”. ”Sommarförkylning”. Sommarinfektion.

”Sommarfeber”. ”Sommarförkylning”. Sommarinfektion.

Orsak

Utöver de givna orsakerna virus, bakterier, mykoplasma, TWAR överväg även fästingfeber/anaplasma/ehrlichios, TBE, Rickettsiainfektion, tularemi, ”badfeber”, sorkfeber, ornithos/”papegojsjuka”. Se resp avsnitt.
Nydiagnostiserad orsak är fästingöverförda bakterien candidatus neoehrlichia mikurensis (”Neosjukdomen”). Är lika vanligt smittämne hos fästingar som borrelia (ca var 10:e fästing). Reservoir i smågnagare och fästingar. Oklar inkubationstid. Ger influensaliknande symtom med feber, hosta mm men även blodproppar i ben och lungor. Troligen symtom efter bett med dubbel- eller trippelinfekterad fästing (borrelia, ehrlichia). Drabbar ffa pat med nedsatt immunförsvar pga kroniska sjukdomar (leukemi, malignt lymfom mm). Diagnos via blodprov och PCR-analys av ev förekommande bakterie- DNA i blodet. Odling fungerar inte. Behandlas med Doxycyklin.

Babesios är en sällsynt fästingöverförd sjukdom (parasiten babesia från tamboskap/hjortar) drabbande ffa individ som saknar mjälte- där kan smittan bli letal. Influensaliknande symtom + ibland gulsot pga hemolys. Serologisk diagnostik. Behandling i form av Klindamycin.

Ockelbosjuka (bärplockarsjuka) Sindbivirus som sprids av myggor, utbredning Dalarna- södra Norrland. Förekommer sensommar till tidig höst, inkubationstid 12-36 timmar. Ger ofta kliande hudutslag och feber men ffa ledvärk i händer och fötter. Ledbesvären kan kvarstå i år- hos ca 20%. Diagnos genom att påvisa antikroppar mot viruset i blodemfysem.

Neosjukdomen ovanlig, drabbar fr a immunsupprimerade ibland följt av DVT.

Vaccin eller specifik behandling finns inte. Myggmedel och heltäckande klädsel som profylax.

Symtom

Feber, muskel- och ledvärk mm; alltefter specifikt agens.

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ