Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Praktisk Akut Medicin > Stroke. Cerebral insult. Cerebrovaskulär insult. Slaganfall.

Stroke. Cerebral insult. Cerebrovaskulär insult. Slaganfall.

ICD-10: Cerebral infarkt. I63 Cerebral ischemi. I6 Cerebrovaskulär sjukdom.I67 Stroke. I64

Definition

Stroke: Fokal skada av hjärnvävnad efter blödning eller ischemi med symtom som kvarstår mer än 24 timmar.

(TIA: Duration högst 24 tim).

 

Orsaker

85 % cerebral infarkt, 15 % intracerebral blödning, 5 % subaraknoidalblödning. Fem riskfaktorer för stroke dominerar: Hypertoni, rökning, diabetes, förmaksflimmer och fysisk inaktivitet.

 

Symtom

Symtomen utvecklas från sekunder till timmar. Varierande motorisk/sensoriska bortfall beroende på lokalisation av skadan.

 

Differentialdiagnoser

Diabetes, migrän, malign hypertoni, svimning, epilepsi, intoxikation, epidural- eller subduralhematom, tumör m.fl.

 

Behandling

Akut ischemisk hjärninfarkt:

Snabbast möjligt direkt till akutmottagning vid sjukhus. Detta även vid TIA (övergående bortfallssymtom) alltså ej först via jourcenral/vårdcentral. Ställningstagande till trombolysbehandling inom 4,5 timmar. Även neurologiska symtom som gått över (TIA) anses som akutfall inom 7 dagar. Stor risk för recidiv och/ eller större stroke. Carotisstenos som embolikälla? – viktigt med akut utredning och ev. ställningstagande till operation. I status kan man ej skilja blödning från infarkt, för detta krävs DT.

Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ