Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Rörelseorganens sjukdomar > Supraspinatustendinit.

Supraspinatustendinit.

ICD-10: M75.1

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Se även avsnitten Akromioklavikularledsartros, Impingementsyndrom i skulderled, Kalkaxel, Bicepstendinit och Supraspinatusruptur i detta kapitel.

Orsaker

Degenerativt tillstånd i supraspinatussenan med adherenser, svullnad mm Är i detta fall ingen egentlig tendinit utan mer tendinos.

Tendinit kan förekomma akut insättande efter belastning (t ex lövkrattning, målning ovan horisontalplanet). Är ofta del i ett impingementsyndrom (mekanisk konflikt med akromions undersida).

Symtom

Vilovärk, framför alltnattetid. Svårt att ligga på onda sidan. Smärta vid abduktion. Ibland utstrålning radialt i arm och armbåge.

Differentialdiagnos

Impingement. Entesopati (som del i spondartrit). Bicepstendinit. Frozen shoulder. Kalkaxel (supraspinatusfästet är oftast drabbat). Cervikal rizopati. Cervikobrakialgi. Malignitet (bl a från lunga med metastaser).

Status

Ömhet kring skuldrans övre parti (rotatorkuffen kan ej palperas då den ligger under akromion). Ofta oförmåga till abduktion över horisontalplanet (tummarna nedåt vid testning). Smärtreaktion vid aktiv rörelse abduktion 70-130 grader (”painful arc”) ffa mot belastning.

Utredning

Om pat ej förbättrats inom 1 månad röntgas axelled med frågeställning: ”Trånga förhållanden?” Ultraljud kan visa förtjockad sena och ev senrupturer.

Fördjupning

Läkartidningen nr 6 2013; ABC om axelsmärta.

Aktuella mediciner

NSAID: T Diklofenak. T Ibuprofen. T Naproxen. T Orudis Retard.

Paracetamol: T Alvedon. T Panodil.

Steroid: Inj Depo-Medrol. Inj Depo-Medrol cum lidocain. Inj Lederspan.

Behandling

Cortisoninjektion (med analgetika) ges bäst från dorsalsidan; strax under akromions kant i den subakromiala bursan (ex v 2 ml Depomedrol + 3 ml Carbocain 10 mg/ml). Om fundering kring kalkaxel och samtidig aspiration av kalk är detta i praktiken svårt då det förutsätter att kalkhärden är väl lokaliserad och kräver grov kanyl eftersom konsistensen ofta är som ”tandkräm”. Avlastning, analgetika och/eller NSAID. Alltid sjukgymnastik. Patient med långvarig/recidiverande smärta bör remitteras till ortopedklinik – frågeställning operation.

Version:

Relaterade sjukdomar

  1. Rörelseorganens sjukdomar
    Supraspinatusruptur. Rotatorkuffruptur.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ