Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Andningsvägarnas sjukdomar > TBC. Tuberkulos.

TBC. Tuberkulos.

ICD-10: A16

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Symtom

Långvarig feber, långvarig hosta, nattsvettning, avmagring, blodhosta.

Diagnos: Bakteriologisk dokumentation, direktmikroskopi. Lungröntgen.

Riskgrupper: Utrikesfödda/flyktingar, HIV smittade, långvarig immunsupression, spädbarn, åldringar, silikospat, dåligt inställda diabetiker, malnutrierade, missbrukare, steroidbehandlade, ventrikelresecerade, tidigare tbc-pat, kontakter med aktiva fall. Särskild uppmärksamhet på personer som vistats längre tid i Afrika (särskilt Somalia), Ryssland, Baltikum, Finland och storstäder som New York, London, Köpenhamn.

Fördjupning

www.who.org

Behandling

Remiss lungspecialist eller annan organspecialist. Kombinationsterapi för att undvika resistens. Behandlande läkare ansvarar för att adekvata smittskyddsåtgärder vidtas och att anmälan görs. Vaccination: Beträffande vaccination av barn, se avsnittet Vaccinationer i kapitlet Barnsjukdomar. Fö kontrolleras PPD ffa hos personal vid lung-, infektions- samt ÖNH-klinik. Även personal vid bakt lab och obduktionsverksamhet. Kontroll av PPD även av U-landsarbetare med familjer samt av tågluffare som vistats mer än 2 veckor i riskländer.

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ