Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Rörelseorganens sjukdomar > Temporalisarterit. Arteritis temporalis.

Temporalisarterit. Arteritis temporalis.

ICD-10: M31

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Se även avsnittet Polymyalgia rheumatica i detta kapitel, avsnitten Amaurosis fugax och Temporalisarterit i Ögonkapitlet samt avsnittet Kortikosteroidbehandling i kapitlet Endokrina sjukdomar.

Definition

Autoimmun reaktion i blodkärlen; arterit i arteria temporalis, men kan också uppträda mer proximalt, ända ner till aortabågen.

Orsak

Okänd.

Symtom

Debut från 50- årsåldern, (max 60-70 år). Ofta relativt snabbt debuterande med trötthet, feber, nattliga svettningar, sjukdomskänsla, viktnedgång, influensaliknande bild. Till skillnad från Polymyalgia rheumatika tillkommer här också huvudvärk (vanligaste symtomet) i form av lokaliserad ytlig tinningshuvudvärk med ömhet i hårbotten, claudicatiosmärtor vid tuggning, ibland ischemi i tunga (nekrosrisk) med smärta och tal- svalgsvårigheter. Ibland synpåverkan med synbortfall och dubbelseende. Vaskulit i a. vertebralis kan ge TIA, stroke, yrsel. Vaskulit i andra -från aortabågen utgående- kärl kan ge ischemi i armar m fl symtom.

Temporalisarterit kan uppträda ensamt eller tillsammans med Polymyalgia Rheumatica.

Differentialdiagnos

Polymyalgia rheumatica (har ej så uttalad huvudvärk och ej ögonsymtom). Spänningshuvudvärk. Nackmyalgi. Cervikalgi. Artros i käkleder. RA Polymyosit. SLE. Fibromyalgi. Hypotyreos. Mb Parkinson. Malignitet. Elektrolytrubbningar. Infektion. Diabetes. Depression. Amaurosis fugax.

Status

Ömhet över arteria temporalis. Kan även vara öm över tuggmuskulaturen samt hjässan.

Utredning

Som vid polymyalgia rheumatica: SR (15 % har ingen SR- stegring!), CRP, Hb, S-elfores. Temporalisbiopsi!

 

Aktuella mediciner

Kortison: Inj Solu-Medrol.

Steroid: T Prednisolon.

Behandling

Snabbt insatt kortison för att förhindra att ögat drabbas, om påverkat öga viktigt att minska risken för det andra ögat. Om synpåverkan vid undersökningen överväg akut remiss till lasarett för bedömning och kortison i.v (Solu-Medrol 500mg (-1000mg) iv tre dagar) följt av av Prednisolon 60 mg per dag tills symtomfrihet. Sätts in före temporalisbiopsin, som bör tas inom tre dagar. Synpåverkan kan även drabba andra ögat. Om ej synpåverkan: Prednisolon 30-40 mg per dag tills normaliserad SR och CRP- i regel två veckor, sedan successivt nedtrappning. Minska med 5 mg var tredje vecka tills 20 mg dagligen, efter detta minska med 2,5 mg var tredje vecka tills 10 mg dagligen. Därefter minskning med 1 mg per månad allt efter status och SR. Kortisondosen kan ges som endos. Följ klinik, P-glukos och SR. Målet med behandlingen är symtomfrihet och normaliserade värden av CRP och SR. Vid återfall öka dosen igen till tidigare effektiv dos och prova att minska dosen igen efter tre månader. Lungröntgen bör utföras med tanke på tuberkulosrisk. Kortisonet botar ej själva åkomman utan håller nere inflammationen under spontanläkningsförloppet som i regel tar 2-3 år. Betydligt längre tider förekommer.

Tänk på att man samtidigt behöver ge osteoporosprofylax och följa glukosvärden vid kortisonterapin. (Se avsnittet Osteoporos i kapitlet Endokrina sjukdomar.)

Version:
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ