Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Kapitel > Neurologiska sjukdomar > Tremor. Essentiell tremor.

Tremor. Essentiell tremor.

ICD-10: R25

För att ta del av senast uppdaterat innehåll så måste du vara inloggad samt ha angivit en giltig accesskod som du får tillsammans med ditt bokköp. Har du ingen bok kan du beställa en ny i vår webshop. Beställ bok

- eller -
Logga in

Definition

Involuntära (ofrivilliga) rörelser (= hyperkinesi).

Orsak

Essentiell tremor; utan känd bakomliggande orsak, debut efter 40 års ålder, hereditet i 50 % av fallen. Fysiologisk tremor; accentueras vid affekt inkl stress samt vid kyla. Parkinson (grovvågig ”pillertrillertremor”). Senil tremor; (kan vara av Parkinsonlik karaktär eller som en sent debuterande essentiell tremor). Hypertyreos. Hypoglykemi. Läkemedelsinducerad (betareceptorstimulerare, neuroleptika, litium). Alkoholabstinens. Nikotinutlöst. Ataxi. Cerebellär dysfunktion (pga alkohol, MS, infarkt eller tumör). Toxisk tungmetallförgiftning. Uremi. Grav leverskada.

Symtom

Skakningar ffa i övre extremiteter, men även i annan av överkroppens muskulatur liksom i huvud.

Vilotremor; vanligaste orsak är Parkinson (tremorn dämpas vid rörelse) eller Parkinsonlik senil tremor.

Postural tremor: tremorn syns ej i vila men ökar vid statisk belastning. Ses vid benign essentiell tremor (vanligaste formen av all tremor), ffa drabbas den dominerande handen, 5-7 Hz. Ökar vid stress.

Intentionstremor; tremorn syns ej i vila men accentueras vid dynamisk aktivering; t ex då handen/ armen skall peka. Tecken på koordinationsstörning; ataxi. 

Fysiologisk tremor; normalt sett knappt skönjbar.

Utredning

I regel klinisk diagnos. Utvidgad anamnes, lab. med tyreoideastatus, leverstatus, glukos.

 

Aktuella mediciner

Propranolol: T Inderal.

Behandling

Om möjligt mot grundorsak. I regel symtomatisk behandling: betablockad i form av propranolol 10-40 mg x 3. Svåra fall av essentiell tremor remitteras till neurolog för ställningstagande till botulinuminjektioner eller stereotaktisk operation. OBS att ”egenmedicinering” med alkohol mot essentiell tremor är vanligt!

Patientinformation: Vårdguiden; www.1177.se

Version:

Relaterade sjukdomar

  1. Neurologiska sjukdomar
    Parkinsons sjukdom. Morbus Parkinson.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ