Praktisk Medicin 2017 ute nu!

Köp boken PM Praktisk Medicin direkt i vår webshop.

Klicka här för komma till shopen!

PAM (Praktisk Akut Medicin)

pam2014

Köp boken PAM direkt i vår webshop. Nu som ny utgåva.

Klicka här för komma till shopen!

Informationen på denna hemsida vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal inom öppenvården. Patienter hänvisas till Doktorn.com

Kapitel > Blodsjukdomar > Trombocytopeni.

Trombocytopeni.

ICD-10: D69.6

Definition

Trombocytplasmakoncentration (TPK) under 150 x 109/L.

Orsak

Kan utgöra en självständig åkomma, s k Primär trombocytopeni. Sekundär trombocytopeni ses:

– vid nedsatt produktion av trombocyter i benmärg. Vid aplastisk anemi, leukemi, lymfom, strålning, kemoterapi, vissa läkemedel (t ex thiaziddiuretika), B12/folatbrist och vid uttalad alkoholkonsumtion.

– i efterförloppet till virusinfektioner som t ex parotit, pertussis, rubella.

– vid ökad nedbrytning av trombocyter i blodet. Vanligast är idiopatisk trombocytopen purpura men trombocytopeni förekommer också vid autoimmuna sjukdomar som t ex SLE, polyarterit samt i samband med graviditet. Dessutom som en komplikation till ffa heparinbehandling.

– vid splenomegali då trombocyterna ansamlas i mjälten.

Symtom

De flesta patienter med TPK över 50 x 109/L saknar symtom. Generell ökad blödningsrisk då trombocytantalet understiger 20 x109/L. Petekiala blödningar på ffa underbenen. Mukosablödningar i mun, näsa, mag-tarmkanal, urinvägar och vagina. Stora menses. Hematom efter smärre traumata.

Diagnos: Anamnes. Status. Då trombocytopenin är konstaterad efterforskas utlösande orsak.

Utredning

Hos patienter med TPK under 80×109/L analyseras TPK i citratrör för att utesluta pseudotrombocytopeni. I övrigt kontrolleras Hb, SR, CRP, LPK, Diff och leverstatus. CT buk eller ultraljud vid spleno- eller hepatomegali.

Behandling

Isolerad trombocytopeni med blödning och kombinationen lågt TPK+ lågt Hb + lågt LPK remitteras akut till barn, medicin- eller hematologklinik. Vid TPK under 80×109/L och där bakomliggande orsak till trombocytopenin inte kunnat fastställas: kontakt med hematologklinik.

I övrigt behandlas grundsjukdomen och trombocytopenin följs upp. Patienter med trombocytopeni skall ej använda ASA.

Relaterade sjukdomar

  1. Blodsjukdomar
    Trombocytos.
Vill du också synas här? Kontakta oss för mer information om hur du annonserar på Sveriges trevligaste informationssida för sjukvården.Kontakta oss för annonsalternativ